Nudegusių ligonių ir jų žaizdų patogenų analizė
-
Rokas Bagdonas
Algimantas Tamelis
Rytis Rimdeika
Mindaugas Kiudelis
Published 2004-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2004.3.2358
PDF

How to Cite

1.
Bagdonas R, Tamelis A, Rimdeika R, Kiudelis M. Nudegusių ligonių ir jų žaizdų patogenų analizė. LS [Internet]. 2004Jan.1 [cited 2022Aug.11];2(3):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2358

Abstract

Rokas Bagdonas, Algimantas Tamelis, Rytis Rimdeika, Mindaugas Kiudelis

Įvadas / tikslas

Didžiausia nudegimų chirurgijos problema yra infekcija, nuo kurios miršta daugiau kaip 50% visų nudegusių pacientų. Nudegimų žaizda greitai infekuojasi, kadangi žaizdos aplinka yra ideali mikroorganizmams atsirasti ir daugintis. Studijoje, patvirtintoje Universiteto etikos komiteto, analizuojami nudegę pacientai ir iš nudegimo žaizdų išskirti patogenai.

Pacientai ir metodai

Mes analizavome 2246 nudegusius pacientus (amžiaus vidurkis – 27 metai), gydytus KMU Chirurgijos klinikose 1997–2002 metais. Nudegimo sunkumas buvo vertintas pagal Amerikos nudegimų asociacijos (ABA) schemą. 2462 nudegimo žaizdos pasėliai (2246 pacientų) buvo paimti steriliu tamponu ir pasėti 5% kraujo ir MacConkey terpėse.

Rezultatai

Iš nudegusių pacientų 1447 (74%) buvo vyrai ir 799 (26%) – moterys (p < 0,001). Pacientų amžius – nuo 2 iki 47 metų. 1261 (56%, p < 0,05) pacientai patyrė lengvą, 522 – vidutinį ir 463 – sunkų kūno nudegimą. 2130 pasėliai (86,5%), paimti iš 2462 nudegimo žaizdų, buvo teigiami. Iš 2130 teigiamų pasėlių Staphylococcus aureus išskirtas 1110 (52,1%) pasėliuose, iš jų MRSA – 498 (23,4%).

Išvados

Jauni vyrai dažniausiai patiria lengvus kūno nudegimus. Nudegimo žaizda dažniausiai infekuojasi S. aureus mikroorganizmais. MRSA yra pagrindinis ligoninės patogenas, infekuojantis nudegimo žaizdą.

Prasminiai žodžiai: nudegimo sunkumas, nudegimo žaizdos patogenai, išskirti sukėlėjai

Analysis of burn patients and the isolated pathogens

Rokas Bagdonas, Algimantas Tamelis, Rytis Rimdeika, Mindaugas Kiudelis
Kaunas Medical University, Clinic of Surgery,
Eivenių str. 2, LT-50009, Kaunas, Lithuania
E-mail: rbagdonas@hotmail.com

Background / objective

The major challenge for a burn team is infection, which is known to cause over 50% of burn deaths. Burns become infected, because the environment at the site of the wound is ideal for the proliferation of infecting organisms. This study, approved by the regional Ethics Committee, analyzes the features of burned patients and the rates of pathogens isolated from burn wounds.

Patients and methods

We studied 2246 burn patients (mean age 27 years) admitted to the tertiary academic hospital in 1997–2002. The differentiation of the severity of burn injury was based on the scheme of the American Burn Association (ABA). 2462 surface swabs for microbiological analysis were taken from all 2246 patients. The wound area was swabbed with an alginate swab and cultured in 5% blood and MacConkey agar.

Results

There were 1447 (74%) men and 799 (26%) women (p < 0.001), age range 2–47 years. There were 1261 patients (56%, p < 0.05) with minor, 522 with moderate and 463 with major burn injuries. 2130 swabs (86.5%) out of 2462 burn wound surface swabs were positive. Out of 2130 isolates positive for pathogenic bacterial culture, there were 1110 (52.1%) isolates positive for Staphylococcus aureus infection. The rate of MRSA was 23.4% (498 isolates).

Conclusions

Young male patients mostly have a minor burn injury. Burn wounds are most commonly infected with S. aureus. MRSA is still the main hospital pathogen in burns.

Keywords: severity of the burn injury, burn swabs, isolated pathogens

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>