Kirkšninių išvaržų gydymo standartas
-
Audrius Gradauskas
Vytautas Lipnickas
Mindaugas Kiudelis
Published 2005-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2005.1.2333
PDF

How to Cite

1.
Gradauskas A, Lipnickas V, Kiudelis M. Kirkšninių išvaržų gydymo standartas. LS [Internet]. 2005Jan.1 [cited 2022Jun.27];3(1):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2333

Abstract

LIETUVOS CHIRURGŲ ASOCIACIJOS IR  LIETUVOS IŠVARŽŲ REGISTRO REKOMENDACIJOS

Audrius Gradauskas1, Vytautas Lipnickas2, Mindaugas Kiudelis3
1 Vilniaus miesto universitetinės ligoninės
Chirurgijos klinika,
Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius;
2 Vilniaus universiteto ligoninės "Santariškių klinikos"
Gastroenterologijos, nefrologijos, urologijos
ir abdominalinės chirurgijos klinika,
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius;
3 Kauno medicinos universiteto klinikų
Chirurgijos klinika,
Eivenių g. 2, LT-50009 Kaunas
El paštas: gradauskasa@one.lt,
vlipnick@takas.lt, minkiud@yahoo.com

Kirkšninė išvarža yra dažna liga, ji gydoma operaciniu būdu. Tai dažniausiai vyrams atliekama operacija JAV ir Vakarų Europoje bei trečia pagal dažnumą iš visų atliekamų operacijų pasaulyje. Nors pasiūlyta įvairiausių hernioplastikų modifikacijų, gydymo rezultatai kol kas nepatenkina lūkesčių. Po šių operacijų iki 10–20% išvaržų pasikartoja, o operuojant recidyvines išvaržas procentas dar didesnis. Šiuo metu kirkšninių išvaržų chirurginis gydymas dar yra kryžkelėje. Operacijos atliekamos ir tradiciniais būdais, ir naudojant aloplastines medžiagas – sintetinius tinklelius, ir naujausiais, laparoskopiniais metodais. Operuojant bet kuriuo būdu, svarbu ne tik išvaržos recidyvų, ankstyvųjų ir vėlyvųjų pooperacinių komplikacijų skaičius, bet ir paciento savijauta po operacijos, trumpas hospitalizavimo laikas, greita socialinė reintegracija į visuomeninį gyvenimą, taip pat mažos operacijos ir paciento nedarbingumo išlaidos. Pasaulyje atliekami įvairūs tyrimai, bet optimalaus kirkšninių išvaržų operacijos būdo ("auksinio standarto") dar nerasta. Vienas iš tokio pobūdžio darbų – pirmasis Lietuvoje perspektyvusis daugiacentris atsitiktinių imčių klinikinis tyrimas, vyko 2003–2004 metais. Šio tyrimo galutinių išvadų dar nėra, nes dabar vertinami gyvenimo kokybės pokyčiai ir socioekonominis efektas. 2004 metais buvo įkurtas Lietuvos išvaržų registras, į visoms gydymo įstaigoms išsiųstas anketas gauti atsakymai mažiau nei iš pusės. Norėdami rasti bendrą kalbą ir skatindami prisidėti prie Lietuvos išvaržų registro, rekomenduojame visų Lietuvos gydymo įstaigų chirurgams taikyti Nyhuso kirkšninių išvaržų klasifikaciją. Taip pat pateikiame trijų, pastaruoju metu pasaulyje labiausiai paplitusių kirkšninių išvaržų operavimo būdų aprašymą.

Reikšminiai žodžiai: kirkšninė išvarža, klasifikacija, gydymas

Groin hernia treatment standard

LIETUVOS CHIRURGŲ ASOCIACIJOS IR
LIETUVOS IŠVARŽŲ REGISTRO REKOMENDACIJOS

Audrius Gradauskas1, Vytautas Lipnickas2, Mindaugas Kiudelis3
1 Vilnius City University Hospital, Clinic of Surgery,
Antakalnio str. 57, LT-10207 Vilnius, Lithuania;
2 Vilnius University Hospital "Santariškių klinikos",
Clinic of Gastroenterology, Nephrology,
Urology and Abdominal Surgery,
Santariškių str. 2, LT-08661, Vilnius, Lithuania;
3 Kaunas Medical University, Clinic of Surgery,
Eivenių str. 2, LT-50009 Kaunas, Lithuania
E-mail: gradauskasa@one.lt,
vlipnick@takas.lt, minkiud@yahoo.com

Groin hernia is a common surgical disease. Hernioplasty is the most commonly performed operation in the United States and Western Europe and one of the commonest operations in the world. In spite of the different hernioplastic techniques we have, the postoperative results are unsatisfactory. The recurrence rate after primary repair is 10–20%, and this rate is significantly higher after secondary repair. Surgical treatment of groin hernia is in the crossroad. Operations for groin hernia are performed in a "classic historic way", using different synthetic materials and laparoscopically. The success of every operation depends not only on the low recurrence and postoperative complication rates, but also on the patient’s good quality of life after operation as well as on the low operation and socioeconomic costs. Many randomized trials are performed all over the world in order to find the best operation ("gold standard") for groin hernia, but untill now we have no such operation. The first multicenter, randomized, clinical study was performed in Lithuania in 2003–2004. Its task was to compare the different operation techniques in groin hernia surgery. Here we present an analyses of the final results of this study. The Lithuanian groin hernia register was established in 2004. A special questionnaire was sent to every Lithuanian hospital asking about different aspects of groin hernia surgical treatment. We have not get received half of the answers. In order to find an accord with every Lithuanian surgeon, we recommend to use the Nyhus hernia classification in everyday work. We offer a description of three nowadays most popular groin hernia surgical techniques.

Keywords: groin hernia, classification, treatment

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>