Šlapimtakio akmenų chirurginis gydymas laparoskopiniu ir retroperitoneoskopiniu būdais: literatūros apžvalga ir pirmieji rezultatai
-
Darius Šilinis
Audrius Gradauskas
Stasė Mičelytė
Published 2006-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2006.4.2252
PDF

How to Cite

1.
Šilinis D, Gradauskas A, Mičelytė S. Šlapimtakio akmenų chirurginis gydymas laparoskopiniu ir retroperitoneoskopiniu būdais: literatūros apžvalga ir pirmieji rezultatai. LS [Internet]. 2006Jan.1 [cited 2022Jun.27];4(4):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2252

Abstract

Darius Šilinis1, Audrius Gradauskas2, Stasė Mičelytė3
1 Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Gastroenterologijos, nefrologijos,
urologijos ir abdominalinės chirurgijos klinika,
2 Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vidaus ligų pagrindų ir slaugos katedra,
3 Vilniaus miesto universitetinės ligoninės Urologijos skyrius,
Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius
El. paštas: darius.silinis@one.lt

Įvadas / tikslas

Inkstų ir šlapimtakių akmenligė išlieka labai aktuali liga, jos etiopatogenezė iki šiol nėra visai aiški. Akmenligės gydymo istorija siekia tolimus amžius. Žmonija nuėjo ilgą kelią, kol pasiekė dabartinį gydymo lygį. Šiuo metu atviros akmenų šalinimo operacijos praktiškai nebeatliekamos, jas pakeitė minimaliai invazinės endoskopinės, o pastaruoju metu – ir laparoskopinės operacijos.

Metodai

Vilniaus miesto universitetinėje ligoninėje ir VUL Santariškių klinikose per metus atlikta dešimt šlapimtakio akmenų šalinimo laparoskopinių operacijų retroperitoneoskopiniu būdu. Operuota suformavus dirbtinę ertmę užpilvaplėviniame tarpe, pašalinti ne mažesni nei 1 cm skersmens akmenys, įstrigę šlapimtakyje ne mažiau kaip mėnesį. Visais atvejais stentuotas ir susiūtas šlapimtakis, drenuota šlapimtakio defekto sritis.

Rezultatai

Operuoti 6 vyrai ir 4 moterys nuo 22 iki 81 metų. Šalinti akmenys iš šlapimtakio viršutinio segmento 8 atvejais, iš vidurinio – 2 atvejais. Akmenų dydis – nuo 1 cm iki 2 cm, įstrigimo laikas – nuo 4 savaičių iki 60 savaičių. Visais atvejais bandyta akmenis suskaldyti ESWL būdu. Iš 10 operacijų devynios atliktos sėkmingai, viena konvertuota į atvirąją dėl kraujavimo. Vidutinė operacijos trukmė – 2 val. 05 min.

Išvados

Pirmieji atvejai parodė, kad tai saugus, mažai traumuojantis šlapimtakio akmenų chirurginis gydymo būdas. Pirmieji atvejai buvo susiję su techninėmis kliūtimis, patirties stoka ir komplikacijomis, bet naujausios operacijos teikia vilčių, kad įgyjant patyrimo šis metodas taps veiksmingu pirmo pasirinkimo gydymo būdu dideliems, seniai įstrigusiems šlapimtakio akmenims šalinti.

Reikšminiai žodžiai: laparoskopija, retroperitoneoskopija, šlapimtakių akmenys, istorija, pirmieji rezultatai

Laparoscopic and retroperitoneoscopic surgical treatment of ureteral stones: literature review and the first results

Darius Šilinis1, Audrius Gradauskas2, Stasė Mičelytė3.
1 Vilnius University, Faculty of Medicine, Clinic of Gastroenterology, Nefrology,
Urology and Abdominal Surgery,
2 Vilnius University, Faculty of Medicine, Department of the Fundamentals
of Internal Diseases and Nursing,
3 Vilnius City University Hospital, Urology Department,
Antakalnio 57, LT-10207 Vilnius, Lithuania
E-mails: darius.silinis@one.lt

Background / objective

Kidney and ureteral stone disease is still actual. Its etiopathogenesis is not well known. The history of nephrolithiasis treatment reaches back to early ages. Open stone removal operations are very rare at present, minimal invasive endoscopic and now laparoscopic operations being preferred.

Methods

During a year, 10 laparoscopic or retroperitoneoscopic ureteral stone removal operations have been performed at the Vilnius city university hospital. During the operations retroperitoneal cavity has been performed, the removed stones were 1 cm or more in size, blocking the ureter for no less than 1 month. In all cases a ureteral stent has been inserted and the ureter sutured, with draining the cavity near the suture.

Results

Patients: 6 male and 4 female aged 22 to 81 years. Stones were removed from the upper third of the ureter in 8 cases and from the middle part in 2 cases. Stone size was from 1 cm to 2 cm, the time of obstruction from 4 to 60 weeks. In all cases ESWL had been performed before the operation. In 9 of 10 cases the operation was successful; only one case was converted into an open operation because of bleeding. Operation mean time was 2 h 05 min.

Conclusions

The first cases showed that laparoscopic operation is a safe, minimal traumatic method of ureteral stone removal. In the first cases there were technical problems, lack of experience, complications, but the last operations allow to expect that this method will become the first choice in the treatment of large, old blocking ureteral stones in the future.

Key words: laparoscopy, retroperitoneoscopy, ureteral stones, history, first results

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>