Retroperitoneoskopinė ureterolitotomija: pirmojo atvejo aprašymas
-
Darius Šilinis
Audrius Gradauskas
Stasė Mičelytė
Published 2005-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2005.4.2304
PDF

How to Cite

1.
Šilinis D, Gradauskas A, Mičelytė S. Retroperitoneoskopinė ureterolitotomija: pirmojo atvejo aprašymas. LS [Internet]. 2005Jan.1 [cited 2022Jun.27];3(4):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2304

Abstract

Darius Šilinis1, Audrius Gradauskas2, Stasė Mičelytė3
1 Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto
Gastroenterologijos, nefrologijos, urologijos
ir abdominalinės chirurgijos klinika,
Vilniaus miesto universitetinės ligoninės
urologijos skyrius,
Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius
El paštas: darius.silinis@one.lt
2 Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto
Vidaus ligų pagrindų ir slaugos katedra,
Vilniaus miesto universitetinė ligoninė,
Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius
3 Vilniaus miesto universitetinės ligoninės
Urologijos skyrius,
Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius

Įvadas / tikslas

Lietuvoje skinasi kelią naujas šlapimtakių akmenligės gydymo metodas – laparoskopinis, arba retroperitoneoskopinis, akmenų šalinimas. Tai gali būti alternatyva ekstrakorporinei, kontaktinei litotripsijai, kai ji nepavyksta ar neduoda teigiamų rezultatų, bei atvirajai ureterolitotomijai, kai dėl sunkių gretutinių ligų ji negalima.

Klinikinis atvejis

Vilniaus miesto universitetinės ligoninės Urologijos skyriuje atlikta pirmoji retroperitoneoskopinė ureterolitotomija. Prieš operaciją ligoniui tris kartus buvo atlikta ekstrakorporinė dešinio šlapimtakio viršutinės dalies akmens litotripsija, kuri nedavė tikėtinų rezultatų. Nuo atvirosios operacijos susilaikyta dėl gretutinės ligos, o kontaktinė ureterolitotripsija būtų buvusi sudėtinga, sėkmė – abejotina. Operacijos eiga buvo sklandi, ligonis pasveiko ir išrašytas ambulatoriniam gydymui.

Išvada

Pirmoji operacija parodė, kad tai yra veiksmingas, mažai traumuojantis ir gana saugus minimaliai invazyvus šlapimtakių akmenligės gydymas.

Reikšminiai žodžiai: laparoskopija, retroperitoneoskopija, šlapimtakių akmenys, šlapimtakis, gydymo rezultatai

Retroperitoneoscopic ureterolithotomy: presentation of the first case

Darius Šilinis1, Audrius Gradauskas2, Stasė Mičelytė3
1 Vilnius University Faculty of Medicine,
Clinic of Gastroenterogy, Nephrology,
Urology and Abdominal Surgery,
Vilnius City University Hospital,
Urology Department,
Antakalnio str. 57,
LT-10207 Vilnius, Lithuania
E-mail: darius.silinis@one.lt
2 Vilnius University Faculty of Medicine,
Department of the Fundamentals
of Internal Diseases and Nursing,
Vilnius City University Hospital,
General Surgery Department,
Antakalnio str. 57,
LT-10207 Vilnius, Lithuania
3 Vilnius City University Hospital,
Urology Department,
Antakalnio str. 57,
LT-10207 Vilnius, Lithuania

Background / objective

A new method, laparoscopic or retroperitoneoscopic removal of ureteric stones, – is being tried in Lithuania. It can be useful as an alternative to ESWL, ureteroscopy with ureterolithotripsy when they fail, or open ureterolithotomy in cases with a severe therapeutic pathology (when open surgery is imposible).

Case report

The first retroperitoneoscopic ureterolithotomy was perfomed in Vilnius City University Hospital Urologic Department. Before operation the patient underwent unsuccessful 3 ESWL to a stone of the right upper part of the ureter. The open operation was dangerous because of severe therapeutic diseases, and ureteroscopy could be very complicated and possibly unsuccessful. The operation was successfully performed, the patient was relieved of the disease and discharged from hospital.

Conclusion

This first operation shows the method to be an effective, minimal traumatic and safe, minimal invasive method in ureteric stone disease treatment.

Keywords: laparoscopy, retroperitoneoscopy, stones of ureter, ureter, treatment results

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>