Nušalimų gydymas Vilniuje 2000–2005 metais
-
Tomas Butėnas
Audrius Gradauskas
Arvydas Skorupskas
Published 2007-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2007.4.2175
PDF

How to Cite

1.
Butėnas T, Gradauskas A, Skorupskas A. Nušalimų gydymas Vilniuje 2000–2005 metais. LS [Internet]. 2007Jan.1 [cited 2022Jul.7];5(4):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2175

Abstract

Tomas Butėnas,  Audrius Gradauskas,  Arvydas Skorupskas
Vilniaus universiteto Reabilitacijos, sporto medicinos ir slaugos institutas,
Vilniaus miesto universitetinė ligoninė, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius
El paštas: butenas_tomas@yahoo.com

Tikslas

Retrospektyviai išanalizuoti ligonių, gydytų nuo nušalimų Vilniaus miesto universitetinėje ligoninėje (VMUL) 2000–2005 metais, gydymo būdus ir rezultatus, juos palyginti su literatūros duomenimis.

Metodai

Darbo pobūdis – retrospektyvus. Analizuotos 129 pacientų, gydytų nuo nušalimų VMUL 2000–2005 m., ligos istorijos, darbui naudota kompiuterinė duomenų bazė, statistinė analizė buvo atlikta SPSS 8v. kompiuterine programa. Vertinta ligonių amžius, lytis, TLK-10 diagnozė, socialinė padėtis, girtumas nušalimo metu, laikas nuo nušalimo iki kreipimosi į gydymo įstaigą, laikas nuo hospitalizacijos iki operacijos, atliktos operacijos tipas, hospitalizacijos laikas nuo operacijos iki gydymo pabaigos, žaizdos (-ų) komplikacijos, bendras hospitalizacijos laikas, baigtis, nušalimų dažnis per metus.

Rezultatai

Gydyta 129 pacientai, iš jų 109 (84,5%) vyrai, 20 (15,5%) moterų. Vidutinis pacientų amžius 46,16 metų. Nustatytos galutinės diagnozės: čiurnos ir pėdos nušalimas ir audinių nekrozė (n = 97), paviršinis čiurnos ir pėdos nušalimas (n = 12), riešo ir plaštakos nušalimas ir audinių nekrozė (n = 9), paviršinis riešo ir plaštakos nušalimas (n = 11). Pasiskirstymas pagal socialinę padėtį: neturintys nuolatinės gyvenamosios vietos 53 (41,08%), nedirbantys 33 (25,58%), dirbantys 12 (9,30%), invalidai 10 (7,75%), pensininkai 19 (14,73%), moksleiviai ir studentai 2 (1,55%). Nušalimo metu 67 (51,94%) buvo girti, 14 (10,85%) blaivūs, 48 (37,21%) kreipėsi vėlai ir neatsimena, ar buvo girti, arba neprisipažino. Vidutinis laikas nuo nušalimo iki kreipimosi į gydymo įstaigą 9,7 dienos (0–58). Laikas nuo hospitalizacijos iki operacijos 6,03 (0–27) dienos. Didžiųjų amputacijų atlikta 23 (25,55%), mažųjų – 67 (74,44%), iš viso operuota 90 (69,77%) pacientų. Suteikta pirmoji pagalba, gydyti konservatyviai, atliktos tik paviršinės nekrektomijos arba mirė 39 (30,23%) ligoniai. Vidutinis hospitalizacijos laikas nuo operacijos iki gydymo pabaigos 27,73 (1–96) dienos. Žaizdų komplikacijos: sugijimas antriniu būdu n = 89 (98,89%), pėdos flegmona n = 1 (1,11%). Bendras hospitalizacijos laikas 28,61 (1–117) dienos. Gydymo metu mirė 16 ligonių (ištikus ūminiam širdies ir plaučių nepakankamumui dėl bendro kūno sušalimo). Hospitalizacijos metu invalidumas suteiktas 14 ligonių, išrašyti ambulatoriniam gydymui 106, savavališkai pasišalino iš gydymo įstaigos 2 ligoniai, perkelti į reabilitacijos ligonines 7 ligoniai.

Išvados

Iš rezultatų matome, jog dažniausiai gydyti vidutinio amžiaus, neturintys nuolatinės gyvenamosios vietos, nušalimo metu vartoję alkoholį vyrai. 37,21% ligonių po nušalimo į gydymo įstaigą kreipėsi vėlai. Dažniausiai nušąlamos pėdos ir čiurnos sritis. Vidutinis bendras hospitalizacijos laikas yra ilgas. Dėl daugumos pacientų asocialios gyvensenos, žalingų įpročių sudėtinga juos gydyti ambulatoriškai ir suteikti invalidumą.

Pagrindiniai žodžiai: nušalimas, chirurginis gydymas

Frostbite injury treatment in Vilnius in 2000–2005

Tomas Butėnas,  Audrius Gradauskas,  Arvydas Skorupskas
Insitute of Oncology, Vilnius University, Santariškių str. 1, LT-08660 Vilnius, Lithuania
E-mail: emkaubriene@yahoo.com

Background / objective

Several gray scale sonographic characteristics have been found to be highly suggestive of thyroid cancer, but the role of color Doppler sonography in the evaluation of a thyroid nodule for malignancy has not been defined. The purpose of this study was to determine whether gray scale and color Doppler sonography can be used to diagnose or exclude malignancy in a thyroid nodule.

Patients and methods

184 patients with nonpalpable thyroid nodules (diameter less than 1.5 cm) were studied by means of ultrasound-guided fine-needle aspiration biopsy. Patients were included in the study on the basis of sonographical features implicating a possible malignant nature of nodules. We obtained color Doppler images of nonpalpable thyroid nodules undergoing ultrasound-guided fine-needle aspiration. The color Doppler appearance of nonpalpable thyroid nodule was graded from I for no visible flow through IV for extensive internal flow. Of the studied patients, 85 underwent subsequent surgery with histological examination of obtained specimens.

Results

Characteristic Doppler-sonographical features of nonpalpable thyroid nodules were analysed taking into consideration their histological form. There were 184 nonpalpable thyroid nodules sampled, of which 48 were malignant (all confirmed at surgery), and 37 were benign. Benign nonpalpable nodules frequently had extranodular blood flow, whereas malignant thyroid nodules frequently had intra- and perinodular blood flow (p = 0.026 of the chi-square test).

Conclusions

Small nonpalpable malignant thyroid nodules more frequently are visualized as hypoechoic and solid in comparison with non-malignant small thyroid nodules. A characteristic Doppler-sonographical feature of small malignant thyroid nodules is intra- and perinodular blood flow.

Key words: thyroid nodules, thyroid cancer, ultrasound, color Doppler sonography, ultrasound-guided fine-neddle aspiration biopsy

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)