Trofinių opų paruošimas hidrokoloidiniais tvarsčiais odos persodinimo operacijai
-
Vytautas Jankūnas
Rytis Rimdeika
Loreta Pilipaitytė
Published 2003-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2003.4.2393
PDF

How to Cite

1.
Jankūnas V, Rimdeika R, Pilipaitytė L. Trofinių opų paruošimas hidrokoloidiniais tvarsčiais odos persodinimo operacijai. LS [Internet]. 2003Jan.1 [cited 2022Sep.27];1(4):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2393

Abstract

Vytautas Jankūnas, Rytis Rimdeika, Loreta Pilipaitytė
Kauno medicinos universiteto klinikos
Plastinės chirurgijos ir nudegimų skyrius
Eivenių g. 2, LT-3007 Kaunas
El paštas: plast@kmu.lt

Įvadas / tikslas

Įvairios kilmės kojų opos sukelia negalią iki 1% planetos gyventojų. Pagrindinės šių opų priežastys – kojų venų patologija, arterijų ligos ir cukrinis diabetas. Lėtinių opų gydomosiomis priemonėmis siekiama trijų tikslų: šalinti ligą sukėlusią priežastį, simptomiškai gydyti žaizdą ir gerinti ligonio gyvenimo kokybę. Nepaisant šiuolaikiško gydymo, kojų trofinės opos gyja ilgai, gydymas kainuoja labai brangiai. Tyrimus Lietuvoje atlikę autoriai nustatė, kad mūsų šalyje ligoniai per metus opų gydymui išleidžia nuo 500 iki 2000 litų asmeninių pinigų. Tai gana didelė suma vyresnio amžiaus ligoniams, kadangi daugelio jų pajamos nesiekia ir 500 litų. Konservatyviam gydymui naudojamų medikamentų ir kitų priemonių gausa dar kartą parodo, kad nėra aiškios ir patvirtintos trofininių opų konservatyvaus gydymo taktikos. Lietuvoje pasitaiko ligonių, kurių opos labai užleistos, t. y. didelės, infekuotos, nekrozės apimtais dugnais, gydyti jas konservatyviomis priemonėmis nesiseka ilgą laiką. Tokie ligoniai operuojami persodinant odos dalies transplantatą, kad pagerėtų jų gyvenimo kokybė. Todėl kyla klausimas – kuo reikėtų tvarstyti opas, kad kiek įmanoma greičiau paruoštume jas operacijai, kartu sumažintume ligonio skausmus ir racionaliai panaudotume gydymui skirtas lėšas?

Ligoniai ir metodai

Siekdami įsitikinti, ar veiksmingas hidrokoloidinis tvarstis ruošiant opas operacijai, išnagrinėjome 2001–2003 m. operuotų KMUK Chirurgijos klinikos Plastinės chirurgijos ir nudegimų skyriuje ligonių, kuriems buvo didelės trofinės kojų opos (50 cm2 ir didesnės), ligos istorijų duomenis. Visiems opos iki operacijos tvarstytos hidrokoloidiniais tvarsčiais. Jei išrašant ligonį iš stacionaro likęs nesiepitelizavęs opos plotas buvo didesnis nei 5 cm2, laikyta, kad dalis transplantato neprigijo.

Rezultatai

Prospektyvaus tyrimo duomenimis, 34,69% (17) opų rasta S. aureus, 18,38% (9) P. aeruginosa, 10,20% (5) – kitų mikroorganizmų, 10,20% (5) opų pasėliuose patogenų neišauginta ir 26,53% (13) opų užterštumas netirtas. Vertindami tyrimo rezultatus nustatėme, kad 29 (59,18%) ligonių autodermotransplantatas visiškai prigijo, dalis transplantato neprigijo 20 (40,82%) ligonių. Kad visiškai neprigytų odos transplantatas, nepasitaikė.

Išvados

Hidrokoloidiniais Granuflex tvarsčiais ambulatoriškai galima paruošti opas, kad sėkmingai atliktume autodermoplastiką. Mūsų stebėjimų duomenimis, hidrokoloidiniais tvarsčiais galima tvarstyti netgi bakterijomis užterštas žaizdas.

Prasminai žodžiai: hidrokoloidiniai tvarsčiai, kojų opos, odos persodinimas

Hydrocolloid dressings in the preparation of chronic ulcers to the skin grafting

Vytautas Jankūnas, Rytis Rimdeika, Loreta Pilipaitytė

Background / objective

Up to 1% of the whole population suffer from leg ulcers, where the main etiology is the pathology of leg veins, arterial diseases and diabetes. Treatment of chronic ulcers is pointed towards etiopatological treatment, symptomatic treatment of the ulcer and to a better quality of life of the patients. Despite the modern ways of treatment, the curing of leg ulcers still remains a long and extremely expensive process. The authors who have made researches in Lithuania have established that the patients spend from 500 to 2000 litas of personal money per year for the treatment of their leg ulcers in our country. It is quite a big sum for the elderly patients, because in most cases their income does not exceed 500 litas per month. The abundance of means of conservative treatment shows again that there is no clear and confirmed treatment of trophical leg ulcers. Part of the ulcers in Lithuania appear to be neglected, big, with necrosis at the bottom and infected and thus extremely hard to treat by conservative methods. These patients are operated on by transplanting a part skin thickness skin graft to improve their quality of life. Therefore a question arises: what should these ulcers be dressed with to prepare them for surgical treatment as soon as possible, alongside with decreasing the pain and ensuring an efficient use of money for the treatment?

Patients and methods

We have analyzed data on the patients operated on at KMUH Department of Plastic Surgery and Burns during the period 2001–2003 with leg ulcers larger than 50 cm2 to make sure that the hydrocolloid dressing was effective. If the square of the ulcer still remained more than 5 cm2 upon releasing the patient from the hospital, it was considered that part of the graft was not taken.

Results

During prospective studies, in the ulcers we have found: Staphylococcus aureus in 34.69% (17) , Pseudomonas aeruginosa in 18,38% (9), other microorganisms in 10,20% (5); in 10,20% (5) there were no pathogenic microorganisms, and 26.53% (13) of the patients were not examined. When estimating the results of the study we have found that the graft was fully taken in 29 (59.18%) cases and part of the graft was not taken in 20 (40.82%) cases. There was no full rejection of the graft.

Conclusions

We have arrived to the conclusion that it is possible to prepare an ulcer for surgical treatment with Granuflex in out-patient department. Our experience shows that hydrocolloid dressing can be used even in germ-impured ulcers.

Keywords: hydrocolloid dressing, leg ulcer, skin grafting

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>