Nudegimų gydymas pasireiškus bakteriemijai
-
Kristina Vostrugina
Daiva Gudavičienė
Rytis Rimdeika
Published 2005-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2005.1.2328
PDF

How to Cite

1.
Nudegimų gydymas pasireiškus bakteriemijai. LS [Internet]. 2005 Jan. 1 [cited 2023 Sep. 29];3(1):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2328

Abstract

Kristina Vostrugina, Daiva Gudavičienė, Rytis Rimdeika
Kauno medicinos universiteto klinikų
Plastinės chirurgijos ir nudegimų skyrius,
Eivenių g. 2, LT-50009 Kaunas
El paštas: kristinavostr@mail.lt

Tikslas

Ištirti 1999–2003 m. Kauno medicinos universiteto klinikų Plastinės chirurgijos ir nudegimų skyriaus ligonių, kuriems patvirtinta bakteriemija, gydymo aspektus.

Ligoniai ir metodai

Atlikta retrospektyvi 82 nudegusių ligonių, kuriems patvirtinta bakteriemija, ligos istorijų analizė. Vertintas pacientų amžius, nudegimą sukėlę veiksniai, nudegimo plotas, kvėpavimo takų nudegimas. Analizuota, kokiam skaičiui pacientų reikėjo kateterizuoti centrines venas, prireikė dirbtinės plaučių ventiliacijos, enterinio ar parenterinio maitinimo, kokių radosi komplikacijų, kokie mikroorganizmai išaugo žaizdų pasėliuose ir toks jų sutapimas su kraujo pasėlių duomenimis, nagrinėti antibiotikų terapijos aspektai.

Rezultatai

Pacientų, kuriems patvirtinta bakteriemija, vidutinis amžius buvo 50 metų, standartinis nuokrypis – 16. Vyravo nudegimai liepsna (82%) ir skysčiais (8,5%). Vidutinis nudegusio kūno paviršiaus plotas buvo 29%, standartinis nuokrypis – 19. Centrines venas reikėjo kateterizuoti 78% pacientų. Dirbtinės plaučių ventiliacijos prireikė 13% pacientų. Enterinis maitinimas skirtas 48% pacientų, parenteriniu būdu maitinta 90% ligonių. Pneumonija nustatyta 29% pacientų, kardiovaskulinis nepakankamumas – 15%, dauginis organų funkcijos nepakankamumas – 13%, inkstų funkcijos nepakankamumas – 7% ligonių. Visais atvejais sutapo žaizdos ir kraujo pasėlių duomenys, kai iš kraujo išaugo Pseudomonas aeruginosa, 87% – kai išaugo meticilinui atsparus Staphylococcus aureus ir 74% – kai išaugo meticilinui jautrus S. aureus. Antibiotikais gydyta 80 ligonių, dažniausiai penicilinu, gentamicinu ir vankomicinu.

Išvados

Bakteriemija dažnai nustatoma didelius plotus nudegusiems ligoniams, kuriems tenka kateterizuoti centrines venas, skirti parenterinį maitinimą. Dažniausiai iš kraujo mėginių išauga tie mikroorganizmai, kurie auga žaizdų pasėliuose.

Reikšminiai žodžiai: nudegimai, bakteriemija, antibiotikų terapija

Treatment of burned patients with diagnosed bacteremia

Kristina Vostrugina, Daiva Gudavičienė, Rytis Rimdeika
Kaunas University of Medicine Hospital,
Department of Plastic Surgery and Burns,
Eivenių str. 2, LT-50009 Kaunas, Lithuania
E-mail: kristinavostr@mail.lt

Objective

The aim of the study was to investigate the aspects of treatment of burned patients with confirmed bacteremia treated at Kaunas University of Medicine Hospital Department of Plastic Surgery and Burns during 1999–2003.

Patients and methods

A retrospective analysis of case histories of 82 burned patients with confirmed bacteremia was performed. The evaluated factors included the patients’ age, factors that caused the burns, the burned area, and burns of the airways. We also analyzed how many patients required catheterization of the central veins, artificial pulmonary ventilation, enteral or parenteral feeding, and complications, as well as what microorganisms grew in wound crops, how many cases corresponded to the blood crop findings, and the aspects of antibiotic therapy.

Results

Mean age of patients with confirmed bacteremia was 50 years, standard deviation (SD) – 16. Flame burns (82%) and scalds (8.5%) predominated. Mean burned body surface area was 29%, SD – 19. 78% of patients required catheterization of central veins, and 13% – artificial pulmonary ventilation. 48% of patients were fed enterally, and 90% – parenterally. 29% of patients had pneumonia, 15% – cardiovascular insufficiency, 13% – multiple organ failure, and 7% – renal failure. The coincidence of the findings of wound and blood crops was 100% in cases of Pseudomonas aueruginosa growth, 87% – in cases of methicillin-resistant Staphylococcus aureus growth, and 74% – in cases of methicillin-sensitive Staphylococcus aureus growth. 80 patients received antibiotics, mostly penicillin, gentamicin, and vancomycin.

Conclusions

Bacteremia was very common among extensively burned patients requiring catheterization of the central veins and parenteral feeding. In most cases, microorganisms that grew in wound crops also grew in blood samples.

Key words: burns, bacteremia, antibiotic therapy

PDF

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>