Racionalaus antibakterinių vaistų vartojimo algoritmo įtaka Staphylocoscus aureus atsparumo antibiotikams kitimui
-
Rokas Bagdonas
Algimantas Tamelis
Rytis Rimdeika
Mindaugas Kiudelis
Vytautas Jankūnas
Published 2006-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2006.1.2283
PDF

How to Cite

1.
Bagdonas R, Tamelis A, Rimdeika R, Kiudelis M, Jankūnas V. Racionalaus antibakterinių vaistų vartojimo algoritmo įtaka Staphylocoscus aureus atsparumo antibiotikams kitimui. LS [Internet]. 2006Jan.1 [cited 2022Aug.8];4(1):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2283

Abstract

Racionalaus antibakterinių vaistų vartojimo algoritmo įtaka Staphylococcus aureus atsparumo antibiotikams kitimui

Rokas Bagdonas1, Algimantas Tamelis2, Rytis Rimdeika2, Mindaugas Kiudelis2, Vytautas Jankūnas2
1 Klaipėdos universitetas,
H. Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda
2 Kauno medicinos universiteto klinikų
Chirurgijos klinika,
Mickevičiaus g. 9, LT-44307 Kaunas
El paštas: rbagdonas@hotmail.com

Įvadas / tikslas

Didžiausia nudegimų chirurgijos problema yra infekcija, nuo kurios miršta daugiau kaip 50% visų nudegusių pacientų. Nudegimų žaizda greitai infekuojasi, kadangi žaizdos aplinka yra ideali mikroorganizmams tarpti. Darbo tikslas – įvertinti racionalaus antibakterinių vaistų vartojimo algoritmo įtaką S. aureus mikroorganizmų atsparumo antibiotikams kitimui.

Ligoniai ir metodai

2001 m. įdiegtas racionalaus antibakterinių vaistų vartojimo algoritmas Plastinės chirurgijos ir nudegimų skyriuje. Remdamiesi KMUK Mikrobiologijos laboratorijos kompiuterine duomenų baze atlikę perspektyviąją analizę, ištyrėme Staphylococcus aureus atsparumo antibakteriniams vaistams dažnį 2001–2002 metais. Analizuodami retrospektyviąją 2000 m. ir perspektyviąją 2001–2002 m. grupes lyginome, kaip šiose grupėse pakito Staphylococcus aureus atsparumo ciprofloksacinui, gentamicinui, eritromicinui, fucidinui, klindamicinui, oksacilinui, penicilinui, rifampicinui, tetraciklinui ir vankomicinui dažnis.

Rezultatai

Įdiegus racionalaus antibakterinių vaistų vartojimo algoritmą į klinikinę praktiką, S. aureus bendras atsparumas antibiotikams nereikšmingai sumažėjo. Statistiškai reikšmingai sumažėjo S. aureus atsparumas eritromicinui ir penicilinui.

Išvados

Racionalaus antimikrobinių vaistų vartojimo algoritmas leidžia kontroliuoti ir sumažinti S. aureus atsparumą antimikrobiniams vaistams. Įdiegus algoritmą į klinikinę praktiką, statistiškai reikšmingai sumažėjo S. aureus atsparumas penicilinui ir eritromicinui.

Reikšminiai žodžiai: Stapylococcus aureus atsparumas antibiotikams, racionali antibiotikoterapija

Rational application algorithm of antibacterial drugs to staphylococcus aureus resistance

Rokas Bagdonas1, Algimantas Tamelis2, Rytis Rimdeika2, Mindaugas Kiudelis2, Vytautas Jankūnas2
1 Klaipėda Universitety,
H. Manto str. 84, LT-92294 Klaipėda, Lithuania
2 Kaunas University of Medicine, Clinic of Surgery,
Mickevičiaus str. 9, LT-44307 Kaunas, Lithuania
E-mail: rbagdonas@hotmail.com

Background / objective

The major challenge for burn team is infection which is known to cause over 50% of burn deaths. Burns become infected because the environment at the site of the wound is ideal for the propagation of the infecting organism. The aim of the study was to evaluate the rational application algorithm of antibacterial drugs to influence the S. aureus resistance changes to antibiotics.

Patients and methods

In 2001, the Rational Application Algorithm of antibacterial drugs was introduced into the Plastic Surgery and Burns Department. Performing the perspective analysis, we investigated Staphylococcus aureus resistance and its dynamics to antibacterial drugs using the computerized database of the Microbiology Laboratory in KMUH in 2001–2002. Analyzing a retrospective group (2000) and a perspective one (2001–2002) we compared changes of Staphylococcus aureus resistance to ciprofloxacin, gentamicin, erythromycin, fucidin, clindamycin, oxacillin, penicillin, rifampicin, tetracycline and vancomycin.

Results

S. aureus resistance to antibiotics decreased after introducing the Rational Application Algorithm of antibacterial drugs. The difference is statistically insignificant. The resistance of this microorganism decreased slightly to erythromycin and statistically significantly to penicillin.

Conclusions

The Rational Application Algorithm of antibacterial drugs allows to reduce and control S. aureus resistance to antibacterial drugs. S. aureus resistance to erythromycin and penicillin decreased statistically significant after introducing the Rational Application Algorithm of antibacterial drugs into clinical practice.

Key words: Staphilococcus aureus resistance to antibiotics, racional antibioticotherapy

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>