"Lietuvos chirurgija" Index Copernicus duomenų bazėje
-
Raimundas Lunevičius
Published 2004-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2004.2.2365

How to Cite

1.
"Lietuvos chirurgija" Index Copernicus duomenų bazėje. LS [Internet]. 2004 Jan. 1 [cited 2023 Sep. 28];2(2). Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2365

Abstract

Raimundas Lunevičius
Vyriausiasis redaktorius,
habilituotas daktaras, Vilniaus universiteto docentas,
Vilniaus universitetinės greitosios pagalbos ligoninės chirurgas
El paštas:rlunevichus@yahoo.com

Praėjo daugiau nei metai, kai buvo atnaujinta žurnalo "Lietuvos chirurgija" leidyba. Išleistas jo pirmasis 392 puslapių tomas. Į jį atrinkti 43 straipsniai, 17 specialistų pareiškė nuomonę apie juos. Leidžiamas antrasis tomas. Su redakcija bendradarbiauja 50 recenzentų. Neabejojame, kad jų bus dar daugiau. Sukurta ir užregistruota elektroninė žurnalo versija (http://www.chirurgija.lt).

2004 metų balandžio 27 dieną gavome gerą žinią iš tarptautinės Index Copernicus duomenų bazės. Žurnalas buvo įregistruotas ir teigiamai įvertintas pagal tarptautines normas ir standartus. "Lietuvos chirurgijos" 2004 metų pradinis indeksas (expected IC value) – 3,42.

Primename, kad Index Copernicus (IC) yra Vidurio ir Rytų Europos mokslo žurnalams indeksuoti skirta bibliografinė duomenų bazė. Kita vertus, jeigu pažvelgtume į jos internetinį tinklalapį (http://www.IndexCopernicus.com), pamatytume, kad į šią tarptautinę duomenų bazę yra įtraukti ir indeksuoti daugelio pasaulio šalių mokslo žurnalai. Todėl neabejotinai Index Copernicus yra tarsi platus langas į viso pasaulio nepriklausomų ekspertų vertinamas medicinos ir gamtos mokslų publikacijas.

Sveikiname visus gydytojus, pateikusius straipsnių, bendradarbiauti sutikusius recenzentus, redakcinės kolegijos, tarptautinės patarėjų tarybos narius ir visus, kurie prisidėjo prie žurnalo "Lietuvos chirurgija" atnaujinimo 2003 metais ir jo leidybos. Sveikiname kolegas, sukūrusius ir pradėjusius leisti žurnalą 1993 metais. Tai bendro darbo rezultatas ir, manytume, tik atramos taškas tolesnei šio žurnalo plėtrai.

Naudodamiesi šia proga, norime priminti autoriams, kad rengiant straipsnius būtina tiksliai laikytis žurnalo reikalavimų. Be to, prašytume, kad skelbdami straipsnius tiek Lietuvos, tiek užsienio leidiniuose nepamirštumėte pacituoti savo ir kitų gydytojų straipsnių, išspausdintų "Lietuvos chirurgijos" žurnale. Tai, beje, yra svarbu ir kitiems penkiems, senesnes tradicijas turintiems Lietuvos medicinos ir gamtos mokslų žurnalams, kurie jau anksčiau buvo įtraukti į Index Copernicus duomenų bazę: Medicina (IC – 5,17), Seminars in Cardiology (IC – 4,58), Acta Medica Lithuanica (IC – 4,43), Medicinos teorija ir praktika (IC – 3,53), Veterinarija ir zootechnika (IC – 3,13). Siųsdami straipsnius šių žurnalų, taip pat "Lietuvos chirurgijos" redakcijoms, cituokime savo ir kitų kolegų anksčiau publikuotus juose darbus. Tai padėtų kiekvienam žurnalui siekti geresnių indeksų ir citavimo rodiklių.

2004 05 01

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 > >>