Sužalojimai kaip svarbiausia Lietuvos visuomenės sveikatos problema ir jos sprendimo būdas
-
Raimundas Lunevičius
Published 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2009.1.2134
PDF

How to Cite

1.
Sužalojimai kaip svarbiausia Lietuvos visuomenės sveikatos problema ir jos sprendimo būdas. LS [Internet]. 2009 Jan. 1 [cited 2023 Oct. 2];7(1-2):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2134

Abstract

Raimundas Lunevičius
Vilniaus universiteto Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinikos Bendrosios chirurgijos centras; Vilniaus greitosios pagalbos universitetinė ligoninė,
Šiltnamių g. 29, LT-04130 Vilnius
El paštas: rlunevichus@yahoo.com

Pagal žuvusiųjų Lietuvos gyventojų skaičių ir mirtingumą sužalojimai daugelį metų esti trečioje vietoje po širdies ir kraujagyslių ligų bei piktybinių navikų. Tačiau, apskaičiavus prarastus potencialiai produktyvius gyvenimo metus dėl mirties ar neįgalumo remiantis standartine 100 000 gyventojų populiacija per metus, aiškėja, kad būtent sužalojimai ir neuropsichinės būklės neabejotinai tampa opiausiomis visuomenės sveikatos problemomis. Sergamumo, mirtingumo, neįgalumo, kainos ir prarastų potencialiai produktyvių gyvenimo metų dėl išorinių priežasčių mažėjimą lemtų trys nedalomi veiksniai: traumos sistemos įdiegimas, traumos centrų  kūrimas ir tobulinimas bei visų lygių medicinos personalo nuolatinis švietimas pagal standartizuotas programas. Efektyviausia yra centralizuota (visa apimanti) traumos sistema.

Reikšminiai žodžiai: sužalojimai, mirtingumas, prarasti produktyvūs gyvenimo metai, traumos sistema

Injury as a principal lithuanian public health problem and its modus of solution

Raimundas Lunevičius
Vilnius University, Clinic of gastroenterology, nephrourology and surgery, General Surgery Center; Vilnius University Emergency Hospital,
Šiltnamių str. 29, LT-04130 Vilnius, Lithuania
E-mail: rlunevichus@yahoo.com

Injury is the 3rd leading cause of mortality in the Lithuania, preceded by cardiovascular and oncological diseases. However, disability-adjusted life years (DALYs) lost in standard 100 000 population per year show that injury is a key public health problem in Lithuania. Neuropsychiatric disorders emerge as a second major public health problem. Trauma system, trauma centers, and education trauma care related programs are integer factors which significantly could influence reduction of trauma related consequences. Centralized (inclusive) trauma system is most effective.

Key words: injury, mortality, DALYs, trauma system

PDF

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>