Ūminis pankreatitas: naujos rekomendacijos naujam laikotarpiui
-
Raimundas Lunevičius
Published 2003-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2003.3.2396
PDF

How to Cite

1.
Lunevičius R. Ūminis pankreatitas: naujos rekomendacijos naujam laikotarpiui. LS [Internet]. 2003Jan.1 [cited 2022Dec.9];1(3):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2396

Abstract

Raimundas Lunevičius
Vilniaus universiteto Bendrosios ir kraujagyslių chirurgijos klinika
Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės 2-asis pilvo chirurgijos skyrius,
Šiltnamių g. 29, LT-2043
El paštas: rlunevichus@yahoo.com

Primenamos 1997 metais parengtos ir 1998 metais publikuotos ūminio pankreatito įvertinimo ir gydymo Jungtinėje Karalystėje (Britų gastroenterologų draugija) ir Tarptautinės pankreatologų draugijos tarybos atstovų (W. Uhl ir kt., 2002) ūminio pankreatito chirurginio gydymo rekomendacijos. Patariama naudotis abiem gerą įrodomąją vertę turinčiomis sistemomis, nes jose pabrėžiami skirtingi, tačiau klinikinėje praktikoje labai svarbūs dalykai. Šios rekomendacijos turi tapti standartu vertinant ūminiu pankreatitu sergančių ligonių gydymo paslaugų kokybę.

Prasminiai žodžiai: ūminis pankreatitas, rekomendacijos, chirurginis gydymas.

Acute pancreatitis: new guidelines for a new period

Raimundas Lunevičius

United Kingdom guidelines for the management of acute pancreatitis, commissioned by the British Society of Gastroenterology (1997–1998) and IAP guidelines (W. Uhl et al., 2002) for the surgical management of acute pancreatitis are reminded. Both guidelines are useful in clinical practice, because different accents are emphasized there. The guidelines should form the basis for audit studies..

Keywords: acute pancreatitis, guidelines, surgical treatment.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>