Vyresnio amžiaus žmonių ūminis apendicitas: simptomai, diagnostika ir gydymo rezultatai
-
Donatas Venskutonis
Virmantas Daubaras
Juozas Kutkevičius
Published 2003-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2003.3.2399
PDF

How to Cite

1.
Venskutonis D, Daubaras V, Kutkevičius J. Vyresnio amžiaus žmonių ūminis apendicitas: simptomai, diagnostika ir gydymo rezultatai. LS [Internet]. 2003Jan.1 [cited 2022Jul.2];1(3):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2399

Abstract

Donatas Venskutonis, Virmantas Daubaras, Juozas Kutkevičius
Kauno medicinos universiteto Bendrosios chirurgijos klinika,
Kauno 2-oji klinikinė ligoninė,
Josvainių g. 2, LT-3021
El paštas: virmis@vide.lt

Įvadas / tikslas

Apie 5–10% žmonių ūminiu apendicitu suserga būdami vyresnio amžiaus. Tyrimo tikslas – įvertinti vyresnio amžiaus žmonių, gydytų nuo apendicito, skundus, medicininės apžiūros, laboratorinių, instrumentinių tyrimų duomenis, laiką iki atvykimo į ligoninę ir diagnostinio laikotarpio trukmę, bendrą gulėjimo stacionare trukmę, apendicito patologines formas, komplikacijas ir baigtis, statistiškai įvertinti skirtumus, susijusius su lytimi.

Ligoniai ir metodai

Retrospektyviai išanalizuotos 158 vyresnio amžiaus žmonių, sirgusių ūminiu apendicitu 1991–2000 metais, ligos istorijos, įvertinti ligonių skundai, medicininės apžiūros, laboratorinių, instrumentinių tyrimų duomenys, laikas iki atvykimo į stacionarą ir diagnostinio laikotarpio trukmė, bendra gulėjimo stacionare trukmė, nustatytos patologinės apendicito formos, įvertintos komplikacijos ir baigtys.

Rezultatai

Vyrų ir moterų sergamumas ūminiu apendicitu yra panašus, mūsų duomenimis, jis šiek tiek dažniau pasireiškia moterims (55,7%) negu vyrams (44,3%). Ligoniai dažniausiai skundžiasi pilvo skausmu (100%), pykinimu (65,8%), vėmimu (43,7%), kiek rečiau dujų susilaikymu (37,3%), burnos džiūvimu (37,3%). Medicininės apžiūros duomenimis, visiems ligoniams buvo pilvo skausmas (100%), rečiau liežuvio apnašos (72,2%), teigiami Kocherio (44,9%) ir Rovzingo (39,9%) simptomai. Vidutinis nustatytas leukocitų skaičius buvo 11,4×109/l. Laikas, praėjęs nuo simptomų pradžios iki hospitalizavimo, yra gana ilgas (2 paros), o laikas nuo hospitalizavimo iki operacijos – 4,11 val.

Išvados

Vyresnio amžiaus žmonėms būdingas ilgas ikioperacinis laikotarpis. Dažniausi šių ligonių skundai yra pilvo skausmas, pykinimas, vėmimas. Pilvo skausmingumas nustatomas visiems ligoniams, paprastai dešinėje klubinėje srityje (87,3%). Raumenų tempimas dešinėje klubinėje srityje būdingas 67,7% ligonių, pilvaplėvės dirginimo reiškiniai dešinėje klubinėje srityje – 66,5%. Klinikinių požymių raiškos dažnumo skirtumas vyrų ir moterų statistiškai nereikšmingas.

Prasminiai žodžiai: ūminis apendicitas, vyresnio amžiaus ligoniai.

Acute appendicitis in the elderly: symptoms, diagnostics and treatment results

Donatas Venskutonis, Virmantas Daubaras, Juozas Kutkevičius

Background / objective

5–10% of the population fell ill with appendicitis in advanced age. The aim of the current study was to evaluate complaints of the elderly that had been ill with appendicitis: physical, laboratory, instrumental research data, the time before coming to hospital and the duration of the diagnostic period, in-hospital stay, the pathological forms, complications and outcome of appendicitis, to evaluate the statistical difference between males and females.

Patients and methods

In the course of the study, the charts of 58 senior patients that had been ill in 1991–2000 were analysed for complaints, laboratory, instrumental research data, time before coming to hospital, duration of the diagnostic period, in-hospital stay, as well as pathologic forms, complications and outcome of appendicitis.

Results

The frequency of acute appendicitis among male and female was found to be similar. Our data show that female morbidity (55.7%) is a little higher than male (44.3%). Most patients complained of abdominal pain (100%), nausea (65.8%), vomiting (43.7%), delay of wind (37.3%), desiccation of mouth (37.3%). The physical research data showed that all patients had abdominal pain (100%), rarely tousled tongue (72.2%), positive Kocher (44.9%) and Rovsing (39.9%) symptoms. Laboratory research data revealed the average leukocytes number to be 11.4. The interval between the patient’s coming to the hospital and the onset of symptoms and hospitalization was rather long (2 days). The average time from hospitalization till operation was 4 hours 11 minutes.

Conclusions

The interval between the patient’s coming to the hospital and the onset of symptoms and hospitalization is rather long among elderly patients. Most often complaints among elderly people are: abdominal pain, nausea, vomiting. All patients have abdominal pain, the most often pain localization is in the right lower quadrant (87,3%), right lower quadrant tenderness (67,7 %), irritation of the peritoneum in the right lower quadrant (66,5 %). The clinical differences between men and women are not statistically reliable.

Keywords: acute appendicitis, elderly patients.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)