A survey of medical students’ and doctors’ knowledge of nutritional correction
Original research work
Saulius Bradulskis
Kęstutis Adamonis
Julita Cicėnienė
Juozas Kutkevičius
Augustė Sutkutė
Erika Birgiolaitė
Narimantas Evaldas Samalavičius
Linas Urbanavičius
Donatas Venskutonis
Published 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2014.1.2948
PDF

How to Cite

1.
A survey of medical students’ and doctors’ knowledge of nutritional correction. LS [Internet]. 2014 Jan. 1 [cited 2023 Sep. 28];13(1):39-45. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2948

Abstract

Background / objective
The nutritional state of hospitalized patients is far from ideal. A way to improve it is to develop the personnel’s theoretical and practical background on nutritional correction. Our aim was to survey the level of knowledge among physicians in Lithuanian medical institutions and students of the Lithuanian University of Health Sciences with regard to nutritional insufficiency and its correction.
Methods
A random voluntary questionnaire survey was undertaken. The questionnaire was completed by the university and municipal hospital physicians, primary care physicians, residents, 5th–6th year students of the Faculty of Medicine and the 3rd year students of the Faculty of Nursing of the Lithuanian University of Health Sciences. Answers to the questionnaire reflected the theoretical and practical background of the respondents.
Results
Overall, 134 doctors and 67 students or residents anonymously completed the questionnaire with the response rate of 100%. The median of correct answers was 8.5 (6–10) among the university hospital doctors who scored best. Primary care physicians showed the worst knowledge with the median score of 4 (1–6), p < 0.05. Doctors showed a significantly better knowledge than students did (p < 0.001).
Conclusions
Overall, there is a poor knowledge with regard to the incidence of malnutrition. Hospital doctors have a better knowledge of nutritional correction than both the primary car that their theoretical knowledge is worse as compared with that of doctors. A much more intense professional education is crucial to improve the nutritional state of patients in the hospitals as well as in the ambulatory practice.
Key words: nutritional correction, professional knowledge, professional teaching e physicians and the students. Students’ teaching is insufficient considering

Medicinos studentų ir gydytojų žinių apie mitybos korekciją tyrimas

Įvadas / tikslas
Stacionaro pacientų mitybos būklė yra toli gražu ne ideali. Vienas iš būdų ją pagerinti yra personalo teorinių ir praktinių žinių apie mitybos korekciją gerinimas. Mūsų tyrimo tikslas yra įvertinti Lietuvos gydymo įstaigų gydytojų ir Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto studentų žinias apie mitybos nepakankamumą ir jo korekciją.
Metodai
Atlikta atsitiktinė savanoriška anketinė apklausa. Anketą užpildė universitetinių bei municipalinių ligoninių bendrosios praktikos gydytojai, rezidentai, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto medicinos fakulteto V ir VI kurso bei Slaugos fakulteto III kurso
studentai. Anketinės apklausos atsakymai atspindi respondentų teorinius ir praktinius pagrindus.
Rezultatai
134 gydytojai ir 67 studentai ar rezidentai anonimiškai atsakė į visus anketos klausimus. Geriausiai atsakė universitetinių ligoninių gydytojai, o prasčiausiai – bendrosios praktikos gydytojai: teisingų atsakymų mediana atitinkamai 8,5 (6–10) ir 4 (1–6),
p < 0,05. Gydytojų žinios yra statistiškai patikimai geresnės nei studentų (p < 0,001).
Išvados
Apie mitybos nepakankamumo paplitimą žinoma mažai. Stacionaro gydytojų žinios apie mitybos korekciją yra geresnės nei bendrosios praktikos gydytojų ir studentų. Studentai nepakankamai supažindinami su mitybos problemomis – jų teorinės
žinios yra prastesnės nei gydytojų. Norint pagerinti ligonių mitybos būklę ligoninėse ir ambulatorinėje praktikoje, reikalingas daug intensyvesnis profesinis mokymas.
Reikšminiai žodžiai: mitybos korekcija, profesinės žinios, profesinis mokymas

PDF

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>