SUKILIMAS AR ŠIAIP MAIŠTAS?
ARTICLES AND REPORTS
Edvardas Gudavičius
Vilniaus universitetas Istorijos fakultetas
Published 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/LIS.2014.0.4842
PDF

How to Cite

Gudavičius E. (2014) “SUKILIMAS AR ŠIAIP MAIŠTAS?”, Lietuvos istorijos studijos, 330, pp. 9-43. doi: 10.15388/LIS.2014.0.4842.

Abstract

Sukėlęs 1508 m. Lietuvos karo veiksmus su Rusija Mykolo Glinskio maištas iki šiol vertinamas įvairiai ir nevienareikšmiškai. Svarbus politinis įvykis įvairiu mastu ir įvairiu požiūriu minimas bei aptariamas literatūroje, tačiau visų vertinimų esmę galima apibrėžti dviem pagrindinėmis kryptimis, faktiškai labiausiai siekiančiomis nusakyti pradinių M. Glinskio ginkluotų veiksmų motyvaciją. Ir platesniuose ar siauresniuose sintetiniuose istorijos kursuose, ir specialesnėse apybraižose galima pažymėti abiejų krypčių konfesinių (kartu ir etninių) prieštaravimų priežastingumo akcentą (jų matymą ar nematymą). Konfesinė motyvacija nėra vienintelė įvykius lėmusi priežastis. Vis dėlto gana ryškiai šaltiniuose (ne)atsispindintis motyvas leidžia pagal jį bene lengviausiai sugrupuoti nurodytas vertinimų kryptis ir išryškinti bent kai kuriuos vyraujančias nuomones paveikusius šaltinius bei darbus.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy