PASTABOS APIE I LIETUVOS STATUTO SURAŠYMĄ
-
Stanislovas Lazutka
Edvardas Gudavičius
Profesorius Profesorius emeritas Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedra
Published 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/LIS.2013.0.5019
PDF

How to Cite

Lazutka S. and Gudavičius E. (2013) “PASTABOS APIE I LIETUVOS STATUTO SURAŠYMĄ”, Lietuvos istorijos studijos, 320, pp. 9-32. doi: 10.15388/LIS.2013.0.5019.

Abstract

Preliminariai patikrinus I Lietuvos Statuto registrus, buvo padaryta išvada, kad Statuto straipsnių pavadinimai buvo į juos perrašyti iš jau straipsnius įvardijančių pavadinimų. Šio principo iš esmės ir buvo laikomasi susidarant archetipui (ar archetipiniam kompleksui), tačiau aptariant paskirus nuorašus, reika tirti tai nuodugniau, juo labiau kad yra neturinčių (ar neturėjusių) registrų statuto nuorašų. Savo ruožtu egzistuoja nesančių (gal net nebuvusių) nuorašų registrų fragmentų. Zamoyskių nuorašas, susidaręs iš skirtingu metu sudarytų lankų ir kanclerio naudotas kaip kontrolinis egzempliorius,leidžia geriausiai pamatyti jo registrų formavimosi procesą.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy