Vol 32 (2013): Lietuvos istorijos studijos

Vol 32 (2013)

Lietuvos istorijos studijos
Published 2015-02-09

-

Stanislovas Lazutka | Edvardas Gudavičius
PASTABOS APIE I LIETUVOS STATUTO SURAŠYMĄ
Abstract views 324 | Article downloads (PDF) 203
9-32
PDF
Rimvydas Laužikas
DUBINGIŲ MIKROREGIONO EKONOMINĖS RAIDOS I AMŽIUJE–XVI AMŽIAUS VIDURYJE SPECIFIKA
Abstract views 160 | Article downloads (PDF) 307
33-63
PDF
Ilja V. Lotkin | Aleksandr P. Jarkov
XVI–XVIII AMŽIŲ SIBIRO „LIETUVOS“ ISTORIJA
Abstract views 356 | Article downloads (PDF) 685
64-83
PDF
Tamara Bairašauskaitė
LIETUVOS BAJORĖS IR ŽEMĖVALDA:NUOSAVYBĖS SANTYKIAI XIX AMŽIAUS ANTROJE PUSĖJE
Abstract views 283 | Article downloads (PDF) 271
84-98
PDF
Aistė Čepulytė | Vykintas Vaitkevičius
IŠ 1949 METŲ LIETUVOS PARTIZANŲ VADŲ SUSITIKIMO ISTORIJOS: LAIKAS IR VIETA
Abstract views 362 | Article downloads (PDF) 949
99-124
PDF
Tomas Čelkis | Valentina Karpova
BAŽNYTINĖS ŽEMĖVALDOS PAVYZDYS: TRYS VIENOS TERITORIJOS XVII–XIX AMŽIAUS PLANAI
Abstract views 300 | Article downloads (PDF) 332
159-172
PDF
Algis Povilas Kasperavičius
ĮDOMUS, VERTINGAS IR... AKTUALUS LEIDINYS
Abstract views 332 | Article downloads (PDF) 180
173-177
PDF
Andrius Grodis
GEOPOLITINĖS REALIJOS PARYŽIAUS IR KAUNO SANTYKIUOSE TARPUKARIU
Abstract views 323 | Article downloads (PDF) 235
178-180
PDF
Vladas Liepuonius
HERBAI DIDIKŲ GALVOSE
Abstract views 328 | Article downloads (PDF) 231
181-?
PDF