Vol 32 (2013): Lietuvos istorijos studijos

Vol 32 (2013)

Lietuvos istorijos studijos
Published 2015-02-09

-

Stanislovas Lazutka | Edvardas Gudavičius
PASTABOS APIE I LIETUVOS STATUTO SURAŠYMĄ
Abstract views 363 | Article downloads (PDF) 220
9-32
PDF
Rimvydas Laužikas
DUBINGIŲ MIKROREGIONO EKONOMINĖS RAIDOS I AMŽIUJE–XVI AMŽIAUS VIDURYJE SPECIFIKA
Abstract views 220 | Article downloads (PDF) 355
33-63
PDF
Ilja V. Lotkin | Aleksandr P. Jarkov
XVI–XVIII AMŽIŲ SIBIRO „LIETUVOS“ ISTORIJA
Abstract views 409 | Article downloads (PDF) 948
64-83
PDF
Tamara Bairašauskaitė
LIETUVOS BAJORĖS IR ŽEMĖVALDA:NUOSAVYBĖS SANTYKIAI XIX AMŽIAUS ANTROJE PUSĖJE
Abstract views 337 | Article downloads (PDF) 302
84-98
PDF
Aistė Čepulytė | Vykintas Vaitkevičius
IŠ 1949 METŲ LIETUVOS PARTIZANŲ VADŲ SUSITIKIMO ISTORIJOS: LAIKAS IR VIETA
Abstract views 417 | Article downloads (PDF) 1033
99-124
PDF
Tomas Čelkis | Valentina Karpova
BAŽNYTINĖS ŽEMĖVALDOS PAVYZDYS: TRYS VIENOS TERITORIJOS XVII–XIX AMŽIAUS PLANAI
Abstract views 360 | Article downloads (PDF) 353
159-172
PDF
Algis Povilas Kasperavičius
ĮDOMUS, VERTINGAS IR... AKTUALUS LEIDINYS
Abstract views 379 | Article downloads (PDF) 198
173-177
PDF
Andrius Grodis
GEOPOLITINĖS REALIJOS PARYŽIAUS IR KAUNO SANTYKIUOSE TARPUKARIU
Abstract views 366 | Article downloads (PDF) 252
178-180
PDF
Vladas Liepuonius
HERBAI DIDIKŲ GALVOSE
Abstract views 369 | Article downloads (PDF) 250
181-?
PDF