„Redis Cluster“ podėlio sistemos tyrimas, taikant formalius metodus
Articles
Mantas Kontrimas
Vilnius University, Lithuania
Karolis Petrauskas
Vilnius University, Lithuania
Published 2021-05-14
https://doi.org/10.15388/LMITT.2021.4
PDF

Keywords

none

How to Cite

Kontrimas M. and Petrauskas K. (2021) “„Redis Cluster“ podėlio sistemos tyrimas, taikant formalius metodus”, Vilnius University Open Series, pp. 34-43. doi: 10.15388/LMITT.2021.4.

Abstract

Šiame straipsnyje yra analizuojamas podėlio sistemos „Redis Cluster“ korektiškumas. Analizuojant sistemą buvo naudojami formalūs metodai – TLA+ specifikavimo kalba buvo sudaryta sistemos formali specifikacija. Specifikacijos modelio tikrinimo metu buvo vertinama, ar yra užtikrinama sistemos savybė, kad už vieną maišos lizdą yra atsakingas tik vienas pagrindinis mazgas ir jo pavaldūs mazgai. Atlikus modelio tikrinimą buvo surastos situacijos, kada ši sistemos savybė nėra užtikrinama. Surastos klaidos buvo atkartotos realioje sistemoje ir šioms klaidoms buvo pateikti galimi sprendimo būdai.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.