Christianity in Lithuania
-
Jonas Balčius
Published 2014-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1973.12.5533
PDF

How to Cite

Balčius J. (2014) “Christianity in Lithuania”, Problemos, 120, pp. 134-137. doi: 10.15388/Problemos.1973.12.5533.

Abstract

1973 m. vasario 6 d. Vilniaus universitete įvyko Respublikinė mokslinė konferencija, skirta krikščionybės Lietuvoje problemoms aptarti. Jos metu perskaityta 19 pranešimų, didesnioji jų dalis buvo skirta krikščionybės praeičiai Lietuvoje nušviesti. Pranešimus skaitė J. Minkevičius, J. Trinkūnas, R. Plečkaitis, A. Varanavičius, A. Griška, A. Vaišvila, A. Šliogeris, I. Zaksas, A. Darginavičienė ir kiti. Kompleksinė problemos analizė leido giliau ir visapusiškiau atskleisti krikščionybės ypatybes Lietuvoje, jos ideologinius tikslus bei veiklos būdus, pateikti jų marksistinę kritiką.
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy