Philosophical Conception of Vydūnas’ Humanism
-
Jonas Balčius
Published 1989-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1989.40.7144
PDF

How to Cite

Balčius J. (1989). Philosophical Conception of Vydūnas’ Humanism. Problemos, 40, 121-122. https://doi.org/10.15388/Problemos.1989.40.7144

Abstract

1987 m. kovo 31 d. LTSR MA Filosofijos, sociologijos ir teisės institute šio instituto Etikos skyriaus mokslinis bendradarbis Vaclovas Bagdonavičius apgynė filosofijos mokslų kandidato disertaciją „Vydūno humanizmo filosofinė koncepcija“. Mokslinio darbo vadovas – filos. dr. doc. B. Kuzmickas, oficialieji oponentai: prof. filos. dr. B. Genzelis ir prof. filos. dr. A. Griška. Kolektyvinis recenzentas – Vilniaus valstybinio dailės instituto Marksizmo-leninizmo katedra.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy