The Symposium on Philosophy of Language
-
Rolandas Pavilionis
Published 1974-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.1974.14.5568
PDF

How to Cite

Pavilionis R. (1974). The Symposium on Philosophy of Language. Problemos, 14, 132-134. https://doi.org/10.15388/Problemos.1974.14.5568

Abstract

1974 m. gegužės 14–16 dienomis Jerevane vyko simpoziumas „Metodologinės ir loginės kalbos problemos“. Jį surengė Jerevano universiteto Dialektinio materializmo ir logikos katedra, jame dalyvavo Armėnijos ir kitų šalies mokslo įstaigų atstovai (V. Celiščevas, I. Narskis, S. Vasiljevas ir kiti). Trijose simpoziumo sekcijose perskaityta 30 pranešimų. Simpoziume diskutuota apie kalbos vaidmenį pažinimo procese, kalbinį pasaulio vaizdą, universalijų problemą, reikšmės filosofinę problemą, loginių ir gramatinių kategorijų santykius, loginę kalbos analizę.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy