Possibilities of Machine Translation
-
Rolandas Pavilionis
Published 1970-10-10
https://doi.org/10.15388/Problemos.1970.5.5781
PDF

How to Cite

Possibilities of Machine Translation (R. Pavilionis , Trans.). (1970). Problemos, 5, 76-85. https://doi.org/10.15388/Problemos.1970.5.5781

Abstract

Straipsnyje aptariama mašininio vertimo kibernetinio programavimo praktika, nagrinėjami kai kurie mašininio vertimo, reikšmės, kalbos įsisavinimo klausimai. Teigiama, kad nėra jokios programos, kurios pagalba mašina galėtų versti iš vienos kalbos į kitą bet kokį laisvai pasirinktą tekstą. Autoriaus manymu, prielaida, jog egzistuoja neverbalinę prigimtį turinti reikšmių sistema, būtinybės požiūriu paaiškina, kaip galima įvesti kalbą į individą. Nagrinėjami kalbos įsisavinimo etapai: pirminiu laikomas kodavimo etapas (verbaliniai simboliai suteikiami tam tikroms neverbalinėms reikšmėms), sekančiu – verbalinių reikšmių intensyvaus priplūdimo į bendrą reikšmių sistemą procesas (asimiliacija). Daroma išvada, kad kalbų neatitikimas yra minimalus, kai kalbos nešėjų patirtis artėja prie tapatumo, t. y. kai prie tapatumo artėja atitinkamos reikšmių sistemos.
PDF