Language from the Semantic Point of View (A Conversation with Prof. A. J. Greimas)
-
Rolandas Pavilionis
Published 1978-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1978.21.6219
PDF

How to Cite

Pavilionis R. (1978). Language from the Semantic Point of View (A Conversation with Prof. A. J. Greimas). Problemos, 21, 102-107. https://doi.org/10.15388/Problemos.1978.21.6219

Abstract

Publikuojamas žymaus prancūzų semiotiko, Paryžiaus aukštosios socialinių mokslų mokyklos Bendrosios semantikos katedros vedėjo profesoriaus Algirdo Juliaus Greimo interviu, duotas Vilniaus universiteto Filosofijos istorijos katedros docentui Rolandui Pavilioniui. Aptariamas struktūrinės semantikos požiūrio specifiškumas, kalbos samprata, diskurso rišlumo, diskursų organizacinių principų, jų tipologijos, mitologijos tyrimų metodologinės problemos, perėjimo nuo semantikos į semiotiką, semiotikos paplitimo pasaulyje ir kiti klausimai.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy