A New Candidate of Science in Philosophy
-
Feiga Škliarskaitė
Published 1968-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1968.2.5733
PDF

How to Cite

Škliarskaitė F. (1968). A New Candidate of Science in Philosophy. Problemos, 2, 129-130. https://doi.org/10.15388/Problemos.1968.2.5733

Abstract

1968 m. gegužės 14 d. Adelė Darginavičienė sėkmingai apgynė filosofijos mokslų kandidato disertaciją „Religijos ir klerikalizmo kritika Zigmo Aleksos-Angariečio darbuose“. Mokslinis darbo vadovas nenurodytas, oficialieji oponentai: Lietuvos TRS MA narys korespondentas J. Macevičius ir filosofijos mokslų daktaras I. Zaksas. Disertacijoje parodoma, kaip, remdamasis K. Marxo, F. Engelso, V. Lenino darbais, Z. Angarietis atskleidė bažnyčios socialinės doktrinos pseudomoksliškumą ir nuvainikavo jos tariamąjį objektyvumą.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy