A New Doctor of Philosophy
-
Feiga Škliarskaitė
Published 1971-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1971.7.5820
PDF

How to Cite

Škliarskaitė F. (1971). A New Doctor of Philosophy. Problemos, 7, 114-116. https://doi.org/10.15388/Problemos.1971.7.5820

Abstract

Publikacijoje aptariama Naumo Ickovičiaus monografija „Reliatyvumo kategorijos ir jos tarpusavio santykio su absoliutumo kategorija klausimu“, kuri buvo pristatyta ginti kaip filosofijos mokslų daktaro disertacija. Turėdamas galvoje milžinišką absoliutumo ir santykinumo kategorijų vaidmenį pažinime ir praktinėje žmonių veikloje, disertacijos autorius kai kuriuos esmingiausius šių kategorijų bruožus bandė išaiškinti, remdamasis šiuolaikinės fizikos laimėjimais. Autorius pabrėžia, kad „reliatyvus“ pirmiausia reiškia priklausymą nuo išorinių sąlygų, išorinio fono, nuo ryšių ir sąveikos su išorine aplinka. Didelį dėmesį autorius skiria tarpusavio sąveikos problemai, duodamas kruopščią ir originalią šios kategorijos analizę.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy