Vol 3 (1963): Filosofija

Vol 3 (1963)

Problemos
Filosofija
Published 1963-04-07

-

Albinas Lozuraitis
Moralinių socialistinės ideologijos principų metodologiniai pagrindai
Abstract views 246 | Article downloads (PDF) 663
5-22
PDF
A. Smirnovas
Apie kai kurias lietuvių socialistinės nacijos formavimosi ir vystymosi ypatybes
Abstract views 194 | Article downloads (PDF) 367
35-62
PDF
Irmija Zaksas
Religija ir nacionalizmas
Abstract views 221 | Article downloads (PDF) 558
63-78
PDF
Romanas Plečkaitis
Dėl galimybės, būtinumo ir atsitiktinumo kategorijų apibrėžimo
Abstract views 283 | Article downloads (PDF) 314
79-84
PDF
Romanas Plečkaitis
Scholastines logikos žlugimas Lietuvoje
Abstract views 222 | Article downloads (PDF) 385
85-110
PDF
Jonas Repšys.
S. Daukanto pažiūros į istorinį procesą ir istorijos mokslo uždavinius
Abstract views 201 | Article downloads (PDF) 368
111-122
PDF
125-138
PDF
Feiga Škliarskaitė
Kai kurie dialektinio materializmo klausimai V. Kapsuko raštuose
Abstract views 215 | Article downloads (PDF) 358
139-154
PDF
Albinas Griška
Kai kurie materialistinės filosofijos ir ateizmo klausimai „Kultūros"
Abstract views 195 | Article downloads (PDF) 364
155-164
PDF
Elvyra Karakozova
Buržuazinės Lietuvos laisvamanių ateizmo pobūdžio klausimu
Abstract views 191 | Article downloads (PDF) 289
165-192
PDF