Vol 3 (1963): Filosofija

Vol 3 (1963)

Problemos
Filosofija
Published 1963-04-07

-

Albinas Lozuraitis
Moralinių socialistinės ideologijos principų metodologiniai pagrindai
Abstract views 176 | Article downloads (PDF) 546
5-22
PDF
A. Smirnovas
Apie kai kurias lietuvių socialistinės nacijos formavimosi ir vystymosi ypatybes
Abstract views 134 | Article downloads (PDF) 243
35-62
PDF
Irmija Zaksas
Religija ir nacionalizmas
Abstract views 149 | Article downloads (PDF) 432
63-78
PDF
Romanas Plečkaitis
Dėl galimybės, būtinumo ir atsitiktinumo kategorijų apibrėžimo
Abstract views 180 | Article downloads (PDF) 247
79-84
PDF
Romanas Plečkaitis
Scholastines logikos žlugimas Lietuvoje
Abstract views 140 | Article downloads (PDF) 319
85-110
PDF
Jonas Repšys.
S. Daukanto pažiūros į istorinį procesą ir istorijos mokslo uždavinius
Abstract views 133 | Article downloads (PDF) 284
111-122
PDF
125-138
PDF
Feiga Škliarskaitė
Kai kurie dialektinio materializmo klausimai V. Kapsuko raštuose
Abstract views 144 | Article downloads (PDF) 297
139-154
PDF
Albinas Griška
Kai kurie materialistinės filosofijos ir ateizmo klausimai „Kultūros"
Abstract views 138 | Article downloads (PDF) 306
155-164
PDF
Elvyra Karakozova
Buržuazinės Lietuvos laisvamanių ateizmo pobūdžio klausimu
Abstract views 136 | Article downloads (PDF) 216
165-192
PDF