Improving the Methods of Teaching
-
Česlovas Kalenda
Published 1969-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1969.4.5767
PDF

How to Cite

Kalenda Česlovas. (1969). Improving the Methods of Teaching. Problemos, 4, 109-110. https://doi.org/10.15388/Problemos.1969.4.5767

Abstract

Apžvelgiami Vilniaus universiteto Filosofijos katedros reguliariai organizuojami išplėstiniai bei tarpkatedriniai posėdžiai. Jose diskutuojamos ir aptariamos bendrosios ir socialinės metodologijos temos: „Atspindžio sąvokos reikšmė“, „Dialektinio prieštaravimo turinio klausimu“, „Nuosavybės instituto ekonominis turinys ir teisinė forma“ (pranešimų autorius doc. E. Meškauskas), „Dėl vadinamojo ontologinio materijos supratimo“ (J. Vinciūnas), „Socialinės vertybės ir tiesos santykio kai kurie aspektai“ (A. Lozuraitis), „Tiesos kriterijai istorijos moksle“ (B. Genzelis) ir kitos. Plačiau aptariamas E. Meškausko pranešimas „Valstybės valdžios kaip klasinės diktatūros supratimas“.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy