Vol 68 (2005): Problemos

Vol 68 (2005)

Problemos
Published 2005-01-01

Philosophy of Culture

Tomas Kačerauskas
KULTŪROS FILOSOFIJA IR EGZISTENCINĖ FENOMENOLOGIJA
Abstract views 439
32-40
PDF

Philosophy of Language and Cognition

Nijolė Aukštuolytė
DAIKTŲ IR VARDŲ SANTYKIO FILOSOFINĖ REFLEKSIJA ANTIKOJE
Abstract views 276
51-62
PDF
Mindaugas Japertas
FREGE’S ĮNAŠAS Į REIKŠMĖS SAMPRATĄ
Abstract views 377 | Article downloads (PDF) 432
82-91
PDF
Jonas Čiurlionis
P. LYNDSAS: JUDĖJIMO NEAPIBRĖŽTUMO PROBLEMA
Abstract views 258
101-108
PDF

Applied Ethics

Artūras Kaklauskas | Valdas Pruskus
INTERNETINĖ PARAMA PRIIMANT DAUGIAKRITERIUS ETINIUS SPRENDIMUS
Abstract views 351
109-127
PDF
Jūratė Mackevičiūtė | Skaidrė Žičkienė
GAMTINIŲ BŪTYBIŲ MORALINIŲ TEISIŲ NEANTROPOCENTRINIAI ETINIAI ARGUMENTAI
Abstract views 320
128-134
PDF
Česlovas Kalenda
EKOLOGINĖ ETIKA: KILMĖ, PRINCIPAI, TAIKYMAS
Abstract views 2195
135-147
PDF

For the 200th Anniversary of I. Kant's death

Romanas Plečkaitis
ĮŽYMUSIS MINTIES SFEROS PRATURTINIMAS
Abstract views 338
148-154
PDF
Arvydas Šliogeris
KANTIŠKOJI PATYRIMO SAMPRATA
Abstract views 387
155-158
PDF

Books

Jovilė Kotryna Barevičiūtė
FILOSOFAS IR TIKROVËS ILGESYS
Abstract views 248
167-175
PDF
Laimutė Jakavonytė
LIETUVOS FILOSOFŲ DARBAI RUSŲ KALBA
Abstract views 219
176-181
PDF

Dissertations

Audronė Rimkutė
ŽVILGSNIS Į POLITINĘ FILOSOFIJĄ IŠ VILNIAUS
Abstract views 252
184-188
PDF