E. NEKRAŠO FILOSOFIJOS ĮVADAS: FILOSOFIJA KAIP BEGALINIS POKALBIS