P. LYNDSAS: JUDĖJIMO NEAPIBRĖŽTUMO PROBLEMA
Kalbos ir pažinimo filosofija
Jonas Čiurlionis
Published 2005-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2005..4071
PDF

How to Cite

Čiurlionis J. (2005). P. LYNDSAS: JUDĖJIMO NEAPIBRĖŽTUMO PROBLEMA. Problemos, 68, 101-108. https://doi.org/10.15388/Problemos.2005.4071

Abstract

2003 metais publikuoti Peterio Lyndso darbai sukėlė didelį susidomėjimą iškelta judėjimo neapibrėžtumo problema. Kai kurie mokslininkai autoriaus idėjas teigė esant vienu svarbesniu poeinšteininiu atradimu erdvės ir laiko problematikoje. Pirmoje straipsnio dalyje bendrais bruoþais aptariama judėjimo neapibrėžtumo problema, pagrindinį dėmesį skiriant akimirkos–intervalo kontroversijai ir „menamojo laiko“ kritikai. Antroji dalis atskleidžia P. Lyndso argumentacijos nepakankamumą sprendžiant Zenono Elėjiečio aporijas. Be to, pateikiamas naujas originalus „Achilo ir vėžlio“ aporijos sprendimo būdas. Galiausiai parodoma, kad nors P. Lyndso idėjos yra įdomios filosofine prasme, tačiau nėra traktuotinos kaip revoliucingas atradimas erdvės ir laiko tyrimų sferoje.
Reikšminiai žodžiai: laikas, erdvė, aporija, neapibrėžtumas, akimirka, intervalas.

P. LYNDS: THE PROBLEM OF INDETERMINANCY OF MOTION
Jonas Čiurlionis

Summar
Peter’s Lynd’s article „Time and Classical and Quantum Mechanics: Indeterminancy vs. Discontinuity“ published in Foundations of Physics Letters in 2003 made quite a buzz not only in academia but also attracted attention of leading media around the globe. Lynd’s ideas about indeterminancy of motion were regarded by some as one of the greatest discoveries in problematics of space and time since Einstein. My article examines the importance and originality of P. Lynd’s ideas. In the first part of it, the general principal of indeterminancy of motion is discussed. Special emphasis is made on instant – interval issue as well as Lynd’s critics of concept of imaginary time. Second part of the article is based on Lynd’s paper „Zeno’s Paradoxes: A Timely Solution“. Through short analysis of historical solutions of Zeno’s paradoxes it is shown that Lynd’s proposed solution is insufficient. At the same time a new way of solving „Achiles and Tortoise“ paradox is presented. Finally, conclusions of the article reveal that although Lynd’s articles are interesting as philosophical speculations, they are far from introducing revolutionary concepts of space and time. 
Keywords: space, time, paradox, indeterminancy, instant, interval.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy