INTERNETINĖ PARAMA PRIIMANT DAUGIAKRITERIUS ETINIUS SPRENDIMUS
Applied Ethics
Artūras Kaklauskas
Valdas Pruskus
Published 2005-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2005..4070
PDF

How to Cite

Kaklauskas A., & Pruskus V. (2005). INTERNETINĖ PARAMA PRIIMANT DAUGIAKRITERIUS ETINIUS SPRENDIMUS. Problemos, 68, 109-127. https://doi.org/10.15388/Problemos.2005.4070

Abstract

Didėjant šiuolaikinio gyvenimo spartai, sudėtingumui ir kompleksiškumui vis daugiau dėmesio skiriama įvairioms etinėms problemoms. Etiniai klausimai tampa visų svarbesnių socialinių, ekonominių ir kultūrinių problemų sprendimo sudedamąja dalimi. Todėl atsirado būtinybė įvairius etinius klausimus kvalifikuotai spręsti naudojant internetines sprendimų paramos sistemas. Nors pasaulyje sukurta daug etikos problemų sprendimų priėmimo modelių, tačiau mažai naudojamos informacinės technologijos. Be to, šiuos modelius ne visada galima tiesiogiai pasitelkti kuriant internetines sprendimų paramos sistemas. Straipsnyje pateikiamas autorių sukurtas internetinis daugiakriteris etinių sprendimų priėmimo modelis. Jis buvo kuriamas remiantis etiniais autonomiškumo, geradarystės, žalos ne darymo, teisingumo ir atsidavimo bei keliais sprendimų priėmimo (sprendimo ir jo pasekmių gyvavimo ciklo analizės, įvairių mokslų sąsajos, daugelio variantų sudarymo ir daugiakriterės alternatyvų analizės bei nagrinėjamų alternatyvų etiškumo laipsnio priklausomumo nuo suinteresuotų grupių ir jų tikslų) principais. Aptariami pagrindiniai etinių sprendimų priėmimo etapai, išryškinamos utilitarizmo deontologijos ir teisingumo teorijų nuostatos, kuriomis remiantis įvertinamos alternatyvos ir priimami sprendimai. Kad pasiūlytas modelis būtų vaizdesnis, straipsnyje pateikiamas jo pagrindu išspręstas pavyzdys.
Reikšminiai žodžai: etika, etinių sprendimų priėmimas, daugiakriterė analizė, internetinė etinių sprendimų paramos sistema.

THE USES OF INTERNET IN THE ETHICAL MULTIPLE CRITERIA DECISION-MAKING
Artūras Kaklauskas, Valdas Pruskus

Summary
Recently more and more consumers apply Web-Based decision support systems in practice, because more people have gained the possibility to use the Internet. Also, special requirements for such system’s development have been applied. Therefore, traditional models of ethical decision-making cannot always be directly applied in such systems. In this paper the Web-Based Model of Multiple Criteria Ethical Decision-Making is developed by the authors that is based on ethical (autonomy, beneficence, nonmaleficence, justice and fidelity) and decision-making (life-cycle analysis, multi-variant design and multiple criteria analysis, etc.) principles. This Model can help stakeholders to make the best feasible decision in given circumstances. The proposed Model does not make ethical decisions, but explains a process for investigating a situation.
Keywords: ethics, multiple criteria analysis, ethical decision-making models, Web-Based decision support systems.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy