Valuable Contribution to Atheistic Literature
-
Jonas Trinkūnas
Published 1970-10-10
https://doi.org/10.15388/Problemos.1970.5.5787
PDF

How to Cite

Trinkūnas J. (1970). Valuable Contribution to Atheistic Literature. Problemos, 5, 134-137. https://doi.org/10.15388/Problemos.1970.5.5787

Abstract

1969 m. lapkričio 25 d. J. Ažubalis apgynė filosofijos mokslų kandidato disertaciją „Religijos kilmės ir socialinio vaidmens problema (iš Lietuvos ateistinės minties istorijos 1940–1965 m.)“. Oficialieji oponentai: prof. I. Zaksas ir doc. B. Kuzmickas. Disertacijoje nagrinėjami minėto laikotarpio ateistų darbai. Teigiama, kad šio laikotarpio pradžios literatūroje buvo neskiriamos klasinės ir socialinės religijos šaknys. Autorius kritikuoja poziciją, kad socializme religiją palaiko tik subjektyvios priežastys, nes objektyvių jau nebeliko. Autorius daro išvadą, kad vien tik ateistine propaganda religinių įsitikinimų įveikti neįmanoma, tarybinius žmones reikia įtraukti į aktyvų komunistinės visuomenės kūrimą.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy