A Fresh View on the Primitive World Outlook
-
Jonas Trinkūnas
Published 2014-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1972.09.5864
PDF

How to Cite

Trinkūnas J. (2014) “A Fresh View on the Primitive World Outlook”, Problemos, 90, pp. 129-130. doi: 10.15388/Problemos.1972.09.5864.

Abstract

1971 m. balandžio 20 d. Vilniaus universitete Bronislava Vaitkutė-Černienė apgynė filosofijos mokslų kandidato disertaciją „Pirmykštės pasaulėžiūros tyrinėjimo metodologinės problemos (Pirmykščių vaizdinių tyrimas pažinimo istorijos požiūriu)“. Oficialieji oponentai: V. Serbenta ir A. Gaidys. Disertacijoje autorė pirmykštėje pasaulėžiūroje skiria iracionaliąją ir racionaliąją tendencijas, egzistuojančias dialektinėje vienybėje. Polemizuojama su populiariu ateistinėje literatūroje teiginiu, kad religiniai vaizdiniai formuojasi kaip iškreipto pažinimo vaisius.
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy