A Fresh View on the Primitive World Outlook
-
Jonas Trinkūnas
Published 1972-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1972.09.5864
PDF

How to Cite

Trinkūnas J. (1972). A Fresh View on the Primitive World Outlook. Problemos, 9, 129-130. https://doi.org/10.15388/Problemos.1972.09.5864

Abstract

1971 m. balandžio 20 d. Vilniaus universitete Bronislava Vaitkutė-Černienė apgynė filosofijos mokslų kandidato disertaciją „Pirmykštės pasaulėžiūros tyrinėjimo metodologinės problemos (Pirmykščių vaizdinių tyrimas pažinimo istorijos požiūriu)“. Oficialieji oponentai: V. Serbenta ir A. Gaidys. Disertacijoje autorė pirmykštėje pasaulėžiūroje skiria iracionaliąją ir racionaliąją tendencijas, egzistuojančias dialektinėje vienybėje. Polemizuojama su populiariu ateistinėje literatūroje teiginiu, kad religiniai vaizdiniai formuojasi kaip iškreipto pažinimo vaisius.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy