Works of a Polish Religious Scholar A. Nowickij
-
Jonas Trinkūnas
Published 1972-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1972.09.5862
PDF

How to Cite

Trinkūnas J. (1972). Works of a Polish Religious Scholar A. Nowickij. Problemos, 9, 125-127. https://doi.org/10.15388/Problemos.1972.09.5862

Abstract

Publikacijoje pristatomi lenkų ateizmo propaguotojo A. Novickio dvi knygos. Knygoje „Paskaitos apie religijos kritiką“ išdėstoma ateizmo istorija Europoje iki XIX a. su trumpa marksistinio ateizmo atsiradimo apžvalga. Knygos autorius ateizmą laiko pozityvia pasaulėžiūra ir mokslu, vietoj termino „ateizmo istorija“ vartoja terminą „religijos kritikos istorija“. Antroje knygoje „Paskaitos apie religijos kritiką Lenkijoje“ apžvelgiama lenkų ateizmo istorija.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy