On the Analysis of Relation between Catholicism and Nation
-
Bronislovas Genzelis
Published 1972-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1972.09.5863
PDF

How to Cite

Genzelis B. (1972). On the Analysis of Relation between Catholicism and Nation. Problemos, 9, 127-129. https://doi.org/10.15388/Problemos.1972.09.5863

Abstract

Apžvelgiama J. Minkevičiaus daktaro disertacija „Katalikybė ir nacija“ bei jos gynimo procedūra. Oficialieji oponentai: Ch. Momdžianas, M. Mčedlovas, V. Jevdokimenka. Disertacijoje analizuojami oficialūs Katalikų bažnyčios dokumentai, jos pozicija nacionaliniu klausimu įvairiose šalyse, apžvelgiamos šia tema esamos tarybinėje bei užsienio istoriografijoje koncepcijos, katalikiškosios ir nacionalinės priklausomybės suvokimo atspindžių sąmonėje sąveika. Visapusiškai analizuojama krikščioniškojo humanizmo koncepcija, jos metodologinis pagrindimas, parodomas jos ir marksistinės žmogaus koncepcijos principinis skirtumas.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy