In Commemoration of Juozas Girnius
-
Česlovas Kalenda
Published 1991-09-30
https://doi.org/10.15388/Problemos.1991.45.7075
PDF

How to Cite

Kalenda Česlovas. (1991). In Commemoration of Juozas Girnius. Problemos, 45, 127. https://doi.org/10.15388/Problemos.1991.45.7075

Abstract

1990 m. gegužės 25 d. Vilniuje vyko mokslinė konferencija, skirta žymaus lietuvių filosofo Juozo Girniaus 75 metų sukakčiai. Ją surengė Stasio Šalkauskio fondas. Pagrindinį pranešimą, skirtą J. Girniaus santykiui su egzistencine filosofija išryškinti, skaitė A. Šliogeris. A. Sverdiolas pabrėžė sukaktuvininko kūrybos aktualumą dabartinei lietuvių kultūros situacijai. D. M. Stančienė aptarė laisvės ir kaltės santykį, R. Maziliauskaitė – tautiškumo refleksiją J. Girniaus filosofijoje. T. Sodeika veikalą „Žmogus be Dievo“ apibūdino kaip žymintį perėjimą iš tradicinio į modernųjį filosofavimą.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy