On Subject and Structure of Ethics
-
Česlovas Kalenda
Published 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.1987.0.7220
PDF

How to Cite

Kalenda Česlovas. (2015). On Subject and Structure of Ethics. Problemos, 36, 126-127. https://doi.org/10.15388/Problemos.1987.0.7220

Abstract

1985 m. gegužės 28 d. Vilniuje įvyko mokslinė konferencija „Marksistinė etika: dalykas ir struktūra“. Ją surengė Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto Etikos skyrius (vadovas V. Žemaitis). Konferencija buvo skirta žinomo tarybinio mokslininko, etikos specialisto L. Archangelskio (1925–1982) 60-osioms gimimo metinėms paminėti. Konferencijoje kalbėjo buvę L. Archangelskio mokiniai, bendradarbiai, draugai, artimieji. Jie visi vertino velionio organizacinę ir teorinę veiklą, kurioje marksistinės etikos dalyko ir struktūros klausimai užėmė vieną iš svarbiausių vietų.
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy