PASIRENKAMO RIZIKOS LYGIO PASTOVUMAS ĮVAIRIOSE SPRENDIMŲ SITUACIJOSE
Articles
Auksė Endriulaitienė
Vaclovas Martišius
Published 2003-01-01
https://doi.org/10.15388/Psichol.2003..4371
PDF

How to Cite

Endriulaitienė A. and Martišius V. (2003) “PASIRENKAMO RIZIKOS LYGIO PASTOVUMAS ĮVAIRIOSE SPRENDIMŲ SITUACIJOSE”, Psichologija, 280, pp. 7-18. doi: 10.15388/Psichol.2003. 4371.

Abstract

Kadangi gyvename didžiulio nerimo ir netikrumo laikais, pastaruoju metu socialinių mokslų atstovų domėjimasis rizika smarkiai padidėjo. Pagrindinė teorija, analizuojanti rizikingus sprendimus, yra D. Kahnemano ir A. Tversky?o sukurta prospektų teorija, kuri akcentuoja situacijos veiksnius, nulemiančius sprendimo rizikos lygį. Prieštaringi tyrimų rezultatai paskatino psichologus iškelti mintį, kad žmonės turi tam tikrą asmenybės savybę - polinkį rizikuoti. Šio tyrimo tikslas - nustatyti, ar yra įvairiose sprendimų situacijose pasirenkamo rizikos lygio, kuris gali būti asmenybės bruožo - polinkio rizikuoti rodiklis, ryšys. Tyrime dalyvavo 262 Vilniaus ir Vytauto Didžiojo universitetų studentai; jie pildė Pasirinkimo dilemų klausimyną bei Sprendimų priėmimo stiliaus skalę. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad rizikos lygis, pasirenkamas įvairiose sprendimų situacijose, yra santykinai pastovus dydis ir gali būti susijęs su asmenybės bruožu - polinkiu rizikuoti. Taigi gauti tyrimo duomenys leidžia diskutuoti su tais psichologais, kurie ypač akcentuoja situacijos svarbą priimant rizikingus sprendimus ir nuvertina asmenybės bruožų įtaką žmogaus pasirinkimams.

THE STABILITY OF RISK LEVEL ACROSS VARIOUS DECISION SITUATIONS
Auksė Endriulaitienė, Vaclovas Martišius

Summary
Few would dispute that we are living at a time of high anxiety and uncertainty. That's why in recent years, social scientific interest in risk has increased enormously. The main theory that explains human decision processes in the face of risk is Prospect theory of D. Kahneman and A. Tversky. It emphasizes the impact of situation upon human risk taking. The contradictory results from the investigations in the perspective of human trait theory give the challenge to the prospect theory and raise the assumption that people have the personality trait - propensity to risk that could explain at least the part of human risky decision making and risk taking behavior. The present investigation aims to find if the decision risk level is stable across various decision situations and could be the index of human propensity to risk. The subjects were 262 students from Vytautas Magnus University and Vilnius University in Lithuania; they completed Choice Dilemma Questionnaire (Kogan, Wallach, 1964) and The Scale of General Decision Making Style (Scott, Bruce, 1995). The results showed that correlation coefficients among risk levels in various decision situations were high and significant. So risk level was stable across the situations and could be related to the personality disposition - propensity to risk. The implications of results and limitations of the study were discussed.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>