RELIGIJA IR SEKULIARI VIEŠOJI INTERPRETACIJA
Sekuliarizacija ir religija
Mintautas Gutauskas
Published 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/Relig.2010.1.2765
PDF

How to Cite

Gutauskas M. (2010) “RELIGIJA IR SEKULIARI VIEŠOJI INTERPRETACIJA”, Religija ir kultūra, 7(1-2), pp. 45-54. doi: 10.15388/Relig.2010.1.2765.

Abstract

Straipsnyje keliamas klausimas, kaip santykį su religija paveikia ir keičia santykis su religijai priskiriamų dalykų prasme. Remiantis Martinu Heideggeriu atskleidžiami viešojo požiūrio ypatumai. Teigiama, kad sekuliarizacija veikia kaip prasmės pasisavinimo mechanizmas. Viešoji interpretacija religiją pasisavina, redukuodama ją į politinę, ekonominę, kultūros paveldo ar kriminalinę plotmes. Būtent jose religija įgauna realumo matmenį ir esmę, kuri nulemia religinių dalykų prasmę viešojoje interpretacijoje. Taip pat parodoma, kad viešoji interpretacija veikia kaip demaskavimo mechanizmas, o tai sustiprina prasmės redukavimą ir pasisavinimą. Globalizacijos aspektu parodoma, kad religijos atžvilgiu galime kalbėti apie prasmės lokalizaciją, ir iš čia atskleidžiama religinių bendruomenių tendencija pasukti radikalėjimo ir izoliacijos link.
Pagrindiniai žodžiai: religija, sekuliarizacija, globalizacija, viešoji interpretacija.

RELIGION AND PUBLIC INTERPRETATION
Mintautas Gutauskas

Summary
The article raises the question how the attitude towards religion is influenced by the changes of relation with the meaning of matters which are ascribed to religion. With reference to M. Heidegger the peculiarity of public opinion is being disclosed. The author states that secularization functions as a machinery which appropriates any meaning: the public opinion appropriates religion, reduces it to political, economical or criminal dimensions, to that of cultural heritage, so religion assumes its essence and reality in these dimensions. The author demonstrates that public interpretation functions as an unmasking machinery which strengthens that reduction and appropriation of meaning. The analysis of religion in the context of globalization shows that there is some tendency to localization of religious meaning: the religious communities tend to direct towards the radicalism and isolation.
Keywords: religion, secularization, globalization, public interpretation.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy