KRITINĖ TARPTIKYBINĖ PEDAGOGIKA: PRO IR CONTRA
Religijotyra
Lilija Duoblienė
Published 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/Relig.2008.1.2788
PDF

How to Cite

Duoblienė L. (2008) “KRITINĖ TARPTIKYBINĖ PEDAGOGIKA: PRO IR CONTRA”, Religija ir kultūra, 5(1), pp. 98-108. doi: 10.15388/Relig.2008.1.2788.

Abstract

Straipsnyje kritinės pedagogikos požiūriu aptariama religinio ugdymo situacija pasaulyje ir Lietuvoje. Pirmiausia apžvelgiama kritinės pedagogikos, kaip naujos, perspektyvios pedagogikos krypties, ypatumai, jos neomarksizmu ir moderniąja filosofija grįstos nuostatos. Gilinamasi į kritinės pedagogikos pastangas keisti religinį ugdymą, ypač religinį ugdymą į tarptikybinį kritinį ugdymą. Šios galimybės svarstomos platesniame religijos ir religinio ugdymo kontekste: šiuolaikinių filosofų požiūriu, tarptautinių organizacijų religinio ugdymo strategijų perspektyvoje, atsižvelgiant į Lietuvos religinio (katalikų tikybos) ugdymo programas.
Pagrindiniai žodžiai: religinis ugdymas, kritinė pedagogika, bendrosios bendrojo lavinimo programos, Lietuva.

CRITICAL INTERFAITH PEDAGOGY: PRO & CONTRA
Lilija Duoblienė

Summary
The article deals with the problem of religious education in the world and Lithuania from the critical pedagogy perspective. Firstly the situation of religious education in other states is analyzed, emphasizing new approach on religious education and it’s relation with religion education. Some suggestions to transform religious education in correspondence to the new approach of contemporary philosophers (Derrida, Gadamer, Vattimo) and critical pedagogues (McLaren, Giroux, Kincheloe, Apple), basing their view on critical theory, are introduced. Special interest is shown to critical pedagogy approach to transform religious education into interfaith critical education. Such suggestion and possibility to realize it is interpreted in the broadest context of different world organizations of religious / religion education and their strategies. In this context the situation of religious education in Lithuania is describing also, trying to evaluate possibilities to change it in correspondence with the challenges of globalization.
Keywords: religious education, critical pedagogy, school curriculum, Lithuania.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

> >>