Licensing procedure becomes more attractive
Slauga. Mokslas ir praktika viršelis 2019 Nr. 5 (269)
Dissemination
State Health Care Accreditation Agency under the Ministry of Health of the Republic of Lithuania infmors
Published 2020-10-05
PDF

How to Cite

State Health Care Accreditation Agency under the Ministry of Health of the Republic of Lithuania infmors (2020) “Licensing procedure becomes more attractive”, Slauga. Mokslas ir praktika, (5 (269), p. 16. Available at: https://www.journals.vu.lt/slauga/article/view/20241 (Accessed: 10August2022).

Abstract

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) nuolat ieško būdų, kaip medikams sumažinti administracinę naštą, ypač atsižvelgiant į galimybes, atsirandančias įdiegus elektroninių paslaugų teikimo sistemą. Akreditavimo tarnybos iniciatyva nuo šių metų balandžio įsigaliojo papildomi slaugos, akušerijos bei medicinos praktikos licencijavimo taisyklių pakeitimai – atsisakyta reikalavimo atitinkamos praktikos licencijos turėtojui kartu su dokumentais, patvirtinančiais, kad atsiskaitomuoju 5 metų laikotarpiu jis laikėsi licencijuojamos veiklos sąlygų, pateikti medicininį pažymėjimą, patvirtinantį, kad licencijos turėtojas neserga ligomis, trukdančiomis verstis atitinkama praktika.

PDF

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>