Specialistų kvalifikacijos tobulinimo aktualijos
Slauga. Mokslas ir praktika viršelis 2020 Nr. 1 (277)
Dissemination
State Health Care Accreditation Agency under the Ministry of Health of the Republic of Lithuania infmors
Published 2020-01-25
PDF

How to Cite

State Health Care Accreditation Agency under the Ministry of Health of the Republic of Lithuania infmors (2020) “Specialistų kvalifikacijos tobulinimo aktualijos”, Slauga. Mokslas ir praktika, (1 (277), p. 16. Available at: https://www.journals.vu.lt/slauga/article/view/22735 (Accessed: 7December2022).

Abstract

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) primena visiems asmens sveikatos priežiūros specialistams, kad profesinės kvalifikacijos tobulinimo formos yra ne tik kursai, stažuotės, paskaitos, studijos, mokslinės praktinės konferencijos, seminarai, suvažiavimai, bet ir publikacijos recenzuojamuose mokslo žurnaluose ir leidiniuose bei dalyvavimas rengiant teisės aktų projektus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje ar jai pavaldžiose įstaigose.

PDF

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>