Trijų dominuojančių paslaugų kokybės modeliavimo būdų kritinė analizė ir vertinimas
-
Audronė Lupeikienė
Jolanta Miliauskaitė
Albertas Čaplinskas
Published 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2013.0.2049
PDF

How to Cite

Lupeikienė A., Miliauskaitė J., & Čaplinskas A. (2013). Trijų dominuojančių paslaugų kokybės modeliavimo būdų kritinė analizė ir vertinimas. Information & Media, 65, 111-119. https://doi.org/10.15388/Im.2013.0.2049

Abstract

Paslaugų stiliaus architektūra tampa vyraujančia saityno paslaugomis grindžiamų sistemų kūrimo paradigma. Šiame straipsnyje pateikiama trijų dominuojančių paslaugų kokybės modeliavimo būdų: SQuaRE grindžiamo saityno paslaugų kokybės modelio, OASIS sudaryto saityno paslaugų kokybės modelio ir ontologija grindžiamo paslaugų kokybės modeliavimo būdo, pasiūlyto Beanchini su bendraautoriais, kritinė analizė. Pagrindinis darbo rezultatas yra straipsnyje parodomi analizuojamų būdų koncepciniai panašumai ir skirtumai, nagrinėjami trūkumai ir priežastys, neleidžiančios juos taikant adekvačiai modeliuoti paslaugų kokybės paslaugų stiliaus architektūros įmonių sistemose. Taip pat pateikiami argumentai, kad reikia sukurti naują, holistinį, paslaugų kokybės modeliavimo būdą.

Critical analysis and elaboration of three prevailing approaches to model quality of service
Audronė Lupeikienė, Jolanta Miliauskaitė, Albertas Čaplinskas

Summary
The service-oriented architecture (SOA) becomes dominant paradigm in the development of webbased systems. The paper critically analyses three prevailing approaches to SOA quality of service (QoS) modelling, namely, SQuaRE based Web Services Quality Model, OASIS Quality Model for Web Services and an ontology based QoS modelling approach proposed by Beanchini and co-authors. The main contribution of this paper is that it highlights both conceptual similarities and differences of the analysed approaches, examines their shortcomings and the reasons for their inability to model QoS adequately in service-oriented enterprise systems context. It also gives arguments for the need to develop a new, holistic QoS modelling approach.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2