Tyrimo šaltiniai ir istoriografija
Articles
Nastazija Keršytė
Vilnius University, Lithuania
Published 2017-12-20
PDF

Keywords

none

How to Cite

Keršytė N. (2017). Tyrimo šaltiniai ir istoriografija. Acta Museologica Lithuanica, 3, 14-24. Retrieved from https://www.journals.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/16124

Abstract

Svarbiausi Lietuvos muzeologijos raidos XVIII a. antrojoje pusėje – XXI a. bruožams apibrėžti šaltiniai yra valstybiniuose, žinybiniuose, muziejų veiklą prižiūrinčių institucijų bei muziejų archyvuose. Akcentuojami šaltiniai, naudingi šios istorijos 1940–2012 m. periodui apibūdinti, nes ankstesnio laikotarpio panaudotieji pateikti N. Keršytės monografijoje apie Lietuvos muziejus iki 1940 metų.
Išsamiau PDF rinkmenoje.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy