Стилистическая роль приемов обособления во французском языке и связь их с отбором слов (значением лексических компонентов)
Articles
Б. А. Бределите
Published 1973-12-01
https://doi.org/10.15388/Knygotyra.1973.20471
PDF

How to Cite

Бределите Б. А. (1973) “Стилистическая роль приемов обособления во французском языке и связь их с отбором слов (значением лексических компонентов)”, Kalbotyra, 24(3), pp. 151–160. doi: 10.15388/Knygotyra.1973.20471.

Abstract

Straipsnyje nagrinėjama žodžių semantikos ir sintaksinių konstrukcijų sąryšis išskirties atvejais prancūzų kalboje.

Leksinių komponentų reikšmė išskirties atvejais priklauso nuo išskirties būdo. Žodžio semantikos vaidmuo labai ryškiai jaučiamas:

1) pakartojimuose (žodžio pakartojime, pakartojime su sustiprinimu), reprizoje, gradacijoje, priešpastatymuose;

2) tarinio ir vardinės tarinio dalies inversijoje;

3) išskirtiniame pažyminyje.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy