Некоторые функциональные особенности временной формы imparfait изъявительного наклонения
Articles
Г. Буткявичене
Published 1973-12-01
https://doi.org/10.15388/Knygotyra.1973.20473
PDF

How to Cite

Буткявичене Г. (1973) “Некоторые функциональные особенности временной формы imparfait изъявительного наклонения”, Kalbotyra, 24(3), pp. 167–174. doi: 10.15388/Knygotyra.1973.20473.

Abstract

Dėl leksinių, gramatinių bei sintaksinių faktorių poveikio tiesioginės nuosakos imparfait laiko forma įgauna naujų funkcionavimo galimybių. Priklausomai nuo skirtingų konteksto sąlygų išryškėja ne tik įvairūs imparfait laiko bei veikslo niuansai, bet taip pat ir įvairiapusiški šios laiko formos modaliniai atspalviai, kurių variantus apsprendžia priklausomumas skirtingiems lingvistiniams lygiams.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy