Perioperacinė skysčių terapija: senos problemos, nauji sprendimai
-
Audrius Andrijauskas
Indrė Sakavičiūtė
Juozas Ivaškevičius
Narūnas Porvaneckas
Giedrius Kvederas
Darius Činčikas
Justas Mažunaitis
Ugnė Marmaitė
Lina Sakalaitė
Povilas Andrijauskas
Gerda Sakalauskaitė
Published 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2012.1.1980
PDF

How to Cite

1.
Andrijauskas A, Sakavičiūtė I, Ivaškevičius J, Porvaneckas N, Kvederas G, Činčikas D, Mažunaitis J, Marmaitė U, Sakalaitė L, Andrijauskas P, Sakalauskaitė G. Perioperacinė skysčių terapija: senos problemos, nauji sprendimai. LS [Internet]. 2012Jan.1 [cited 2022Nov.26];10(1-2):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/1980

Abstract

Audrius Andrijauskas1, Indrė Sakavičiūtė2, Juozas Ivaškevičius1, Narūnas Porvaneckas3, Giedrius Kvederas2, Darius Činčikas1, Justas Mažunaitis2, Ugnė Marmaitė4, Lina Sakalaitė4, Povilas Andrijauskas4, Gerda Sakalauskaitė2

1Vilniaus universiteto Anesteziologijos ir reanimatologijos klinika,Šiltnamių g. 29, LT-04130 Vilnius, Lietuva
2 Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas
3 Vilniaus universiteto Reumatologijos, ortopedijos, traumatologijos, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos klinika
4 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

El. paštas: audrius.andrijauskas@mf.vu.lt

Perioperacinėje skysčių terapijoje vis dar lieka daugiau klausimų nei atsakymų. Prieš dešimtmetį įsivyravo individualus skysčių skyrimas vadovaujantis į tikslą nukreiptos skysčių terapijos (angl. goal-directed fluid therapy) algoritmais. Nors tuo metu tai buvo pažangus metodas, dabar jo naudojimo pagrįstumas jau sukelia diskusijų. Pavyzdžiui, abejojama, ar yra saugu, tikslinga ir fiziologiška maksimizuoti širdies susitraukimų jėgą. Taip pat įtariama, kad kraujotakos optimizavimas intraveniniais skysčiais gali sutrikdyti audinių hidrataciją. Deja, audinių skysčio tūrio matavimas ir jo pokyčių stebėsena yra neįmanomi klinikinėje praktikoje. Neseniai buvo sukurtas naujas metodas – mažasis infuzinis plazmos atskiedimo (mIPA) mėginys audinių hidracijai netiesiogiai įvertinti. Atliekant mIPA mėginį taikomos nedidelės kristaloidų infuzijos, kurias skiria 5 min. laikotarpiai be skysčių, o pagrindinis tikslinis parametras yra plazmos atskiedimas. Trumpoje apžvalgoje taip pat aptariamos hemoglobino (SpHbTM) neinvazyvaus matavimo galimybės plazmos atskiedimo stebėsenai. Aprašomi mIPA mėginio klinikinio išbandymo rezultatai ir ateities tyrimų hipotezės.

Reikšminiai žodžiai: audinių hidracija, kristaloidų tirpalas, skysčių terapija, intersticinis skystis, hemoglobinas, plazmos atskiedimas, limfos apytaka, mikrocirkuliacija.

Perioperative fluid therapy: old problems, new solutions

Audrius Andrijauskas1, Indrė Sakavičiūtė2, Juozas Ivaškevičius1,
Narūnas Porvaneckas3, Giedrius Kvederas2, Darius Činčikas1, Justas Mažunaitis2,
Ugnė Marmaitė4, Lina Sakalaitė4, Povilas Andrijauskas4, Gerda Sakalauskaitė2

1Vilnius University Clinic of Anaesthesiology and Intensive Care, Šiltnamių Str. 29, LT-04130 Vilnius-43, Lithuania
2Medical Faculty, Vilnius University
3Vilnius University Clinic of Rheumatology, Orthopaedics, Traumatology, Plastic and Reconstructive Surgery
4Lithuanian University of Health Sciences

E-mail: audrius.andrijauskas@mf.vu.lt

There are still more questions than answers in the current perioperative fluid therapy. The individualized goal-directed fluid therapy became the prevailing method a decade ago. However, now it is surrounded by the concerns and questions such as whether it is appropriate to maximize the cardiovascular performance. Also, there is a justified concern that it can be associated with the deterioration of body hydration status. The new method – minimal volume loading test (mVLT) – has been recently introduced for the indirect evaluation of the whole-body tissue hydration. It implies administration of consecutive relatively small crystalloid boluses separated by 5 minute periods without fluid. The plasma dilution is employed as the target parameter. The applicability of the noninvasive measurement of hemoglobin (SpHbTM) is discussed. The results of the initial mVLT method validation studies are shortly described along with the hypotheses for the future research.

Keywords: tissue hydration, crystalloid solution, fluid therapy, interstitial fluid, hemoglobin, plasma dilution, lymphatic turnover, microcirculation

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>