Perioperacinių transfuzijų dažnis atliekant planinį klubo ir kelio sąnario endoprotezavimą: žmogiškojo veiksnio įtakos įvertinimas
-
Audrius Andrijauskas
Juozas Ivaškevičius
Manvilius Kocius
Narūnas Porvaneckas
Jekaterina Romanovienė
Sergej Anisko
Published 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2008.3.2150
PDF

How to Cite

1.
Andrijauskas A, Ivaškevičius J, Kocius M, Porvaneckas N, Romanovienė J, Anisko S. Perioperacinių transfuzijų dažnis atliekant planinį klubo ir kelio sąnario endoprotezavimą: žmogiškojo veiksnio įtakos įvertinimas. LS [Internet]. 2008Jan.1 [cited 2022Dec.10];6(3):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2150

Abstract

Audrius Andrijauskas1,  Juozas Ivaškevičius1, Manvilius Kocius2, Narūnas Porvaneckas2, Jekaterina Romanovienė1, Sergej Anisko1
1 Vilniaus universiteto Anesteziologijos ir reanimatologijos klinika,
Šiltnamių g. 29, LT-04130 Vilnius
2 Vilniaus universiteto Reumatologijos, ortopedijos, traumatologijos,
plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos klinika, Šiltnamių g. 29 LT-04130 Vilnius
El paštas: Audrius.Andrijauskas@mf.vu.lt

Įvadas

Literatūroje randama skirtingų duomenų apie transfuzijų dažnį tai pačiai chirurginių pacientų kategorijai. Įvairovę lemia gausa objektyvių ir subjektyvių veiksnių, nuo kurių priklauso kraujo netekimas, anemijos toleravimas ir transfuzijos sprendimo priėmimas. Teigiama, kad nenaudojant vienodų institucinių standartų, vyrauja transfuzijos sprendimo priėmimo taktikos įvairovė, t. y. pasireiškia didelė žmogiškojo veiksnio įtaka. Be to, šis subjektyvus veiksnys gali turėti reikšmingą įtaką operacijos traumiškumui ir kraujo netekimui, tuo irgi veikdamas transfuzijų dažnį.

Tikslas

Šio retrospektyvaus tyrimo tikslas – netiesiogiai įvertinti suminę žmogiškojo veiksnio įtaką operacijos traumiškumui ir transfuzijos sprendimo priėmimui, palyginant transfuzijų dažnį ligoniams, operuotiems trijų pagal kvalifikaciją lygiaverčių chirurgų ir anesteziologų komandų.

Metodai

Tyrimas apėmė visas planines kelio ir klubo sąnarių artroplastikas, atliktas tyrime dalyvavusių trijų chirurgų ir anesteziologų komandų per pirmus 2005 ir 2007 metų ketvirčius. Pagal chirurginę-anesteziologinę komandą tiriamieji suskirstyti į tris grupes, pagal operacijos tipą – į du pogrupius ir pagal priešoperacinę hemoglobino koncentraciją – į tris pogrupius. Atliktas tarpgrupinis transfuzijų dažnio palyginimas.

Rezultatai

2007 m. bendras transfuzijų atlikimo dažnis reikšmingai sumažėjo, palyginti su 2005 m. (p ≤ 0,05), tačiau reikšmingo skirtumo tarp chirurgų ir anesteziologų komandų nenustatyta (p > 0,05). Atmetus 2005 m. duomenis, reikšmingo skirtumo tarp grupių irgi nerasta (p > 0,05). Didžiausią operacijų skaičių turėjusioje grupėje transfuzijų dažnis prilygo mažiausią operacijų skaičių turėjusiai grupei. Visose grupėse dažniausiai transfuzijos buvo atliekamos, kai prieš operaciją Hb yra 100–130 g/l.

Išvados

Žmogiškojo veiksnio įtaka buvo minimali ir nesukėlė didesnio transfuzijų dažnio skirtumo pacientams, kuriuos gydė skirtingos, bet pagal kvalifikaciją lygiavertės chirurgų ir anesteziologų komandos, nors ir nebuvo taikomi vienodi instituciniai standartai priimant transfuzijos sprendimus. Taip pat paneigta hipotezė (mitas), kad daugiau operacijų atliekančio chirurgo pacientams atliekama mažiau transfuzijų.

Reikšminiai žodžiai: anemija, kraujas, didelė ortopedinė operacija, transfuzija, chirurgas

Frequency of perioperative transfusions in elective total hip and knee arthroplasty: the influence of the human factor

Audrius Andrijauskas1,  Juozas Ivaškevičius1, Manvilius Kocius2, Narūnas Porvaneckas2, Jekaterina Romanovienė1, Sergej Anisko1
1 Vilnius University Hospital "Santariškių Clinics", Center of Hepatology,
Gastroenterology and Dietology, Santariškių str. 2, LT-08661 Vilnius, Lithuania
2 Vilnius University Hospital "Santariškių Clinics", Central Branch,
III Department of Abdominal Surgery, Žygimantų str. 3, LT-01102 Vilnius, Lithuania
E-mail: Audrius.Andrijauskas@mf.vu.lt

Background

Institutional practice guidelines and algorithms are conventionally used to unify decision-making in transfusion. Othervise, a high variablity in individual strategies should be expected.

Objective

The purpose of this retrospective study was to investigate the variability in transfusion frequency among surgical-anaesthetic teams before introduction of local guidelines for transfusion decision-making at our institution. More specifically, the influence of the human factor on the frequency of perioperative transfusions was investigated.

Methods

The frequency of transfusions was studied among three groups of elective THA and TKA patients who were operated on and managed perioperatively by three surgical-anaesthetic teams lead by physicians with a similar expertise. The groups were also stratified according to the type of surgery and preoperative hemoglobin. Authors assumed that different frequency of perioperative transfusions among the corresponding sub-groups reflects the varying influence of the human factor. Considering surgeon and anaesthestist as one and the investigation to cover the whole hospital stay, the study was supposed to evaluate the influence of the human factor that affects both surgical trauma and transfusion decision-making. All cases of elective THA and TKA made over two 3-month periods in 2005 and 2007 were analysed retrospectively.

Results

There was no statistically significant difference in the frequency of transfusions among the groups. The hypothesis that, in the same preoperative hemoglobin group, transfusion frequency is lower in patients who are treated by a team that makes more surgeries has not been proven.

Conclusions

The influence of the human factor on the frequency of perioperative transfusions was minimal in patients perioperatively treated by surgical-anaesthetic teams lead by physicians with a similar expertise.

Key words: anemia, blood, major orthopaedic surgery, transfusion, surgeon

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>