Nesmulkialąstelinio plaučių vėžio IIIA stadijos sudėtinio gydymo rezultatai
-
Algirdas Jackevičius
Saulius Cicėnas
Vladislavas Vencevičius
Arnoldas Krasauskas
Teresė Pipirienė - Želvienė
Romualdas Mickevičius
Published 2007-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2007.3.2184
PDF

How to Cite

1.
Jackevičius A, Cicėnas S, Vencevičius V, Krasauskas A, - Želvienė TP, Mickevičius R. Nesmulkialąstelinio plaučių vėžio IIIA stadijos sudėtinio gydymo rezultatai. LS [Internet]. 2007Jan.1 [cited 2022Jun.27];5(3):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2184

Abstract

Algirdas Jackevičius, Saulius Cicėnas, Vladislavas Vencevičius, Arnoldas Krasauskas, Teresė Pipirienė - Želvienė, Romualdas Mickevičius
Vilniaus universiteto Onkologijos institutas,
Santariškių g. 1, LT-08660 Vilnius
El paštas: algirdasj@is.lt

Tikslas

Išanalizuoti sergančiųjų IIIA stadijos nesmulkialąsteliniu plaučių vėžiu sudėtinio gydymo (operacija ir chemoterapija, spindulinė terapija) vėlyvuosius rezultatus.

Ligoniai ir metodai

Vilniaus universiteto Onkologijos instituto Torakalinės chirurgijos ir onkologijos skyriuje nuo 1994 iki 2005 metų buvo gydyta 1251 ligonis, sergantis nesmulkialąsteliniu plaučių vėžiu. Jie buvo operuoti. Iš šių ligonių 838 atvejais buvo diagnozuotas plokščialąstelinis vėžys, 394 – liaukinis, 15 – stambių ląstelių, 3 – šviesių ląstelių karcinoma. IIIA stadijos plokščialąstelinis vėžys buvo diagnozuotas 410 ligonių, 140 – adenokarcinoma, 6 – stambių ląstelių vėžys. Iš šios grupės 77 ligoniai, sergantys IIIA stadijos plaučių nesmulkialąsteliniu vėžiu, buvo įtraukti į klinikinį tyrimą ir, atsitiktiniu būdu juos suskirsčius, buvo tiriamas papildomo gydymo (chemoterapijos, spindulinės terapijos) vaidmuo operuotų ligonių vėlyviems rezultatams. Kontrolinėms grupėms buvo priskirti 85 operuoti ligoniai, kurie gydyti papildomai. Keturios ligonių grupės buvo tiriamosios: I grupės 30 ligonių po operacijos gavo adjuvantinę chemoterapiją, II grupės 9 ligoniams buvo taikyta priešoperacinė spindulinė terapija, III grupės 25 ligoniai gavo indukcinę chemoterapiją, IV grupės 13 ligonių taip pat taikyta chemoterapija prieš operaciją, o po operacijos ir chemoterapijos dar taikyta spindulinė terapija.

Rezultatai

Visų tiriamųjų grupių ligonių vidutinė gyvenimo trukmė buvo didesnė negu tik operuotų ligonių. Antros grupės ligonių, kurie prieš operaciją gavo spindulinę terapiją, vėlyvieji gydymo rezultatai buvo geresni negu tik operuotų ligonių. Tačiau palyginus vėlyvus gydymo rezultatus su tais atvejais, kai ligoniai gavo neoadjuvantinę ir adjuvantinę chemoterapiją, švitintų ligonių vėlyvieji gydymo rezultatai buvo prastesni, jų vidutinė gyvenimo trukmė mažesnė.

Išvados

Papildomas gydymas pagerina plaučių nesmulkialąstelinio IIIA stadijos vėžio vėlyvuosius gydymo rezultatus. Jei nesmulkialąstelinis plaučių vėžys yra IIIA ligos stadijos, patariama taikyti neoadjuvantinę ir adjuvantinę chemoterapiją. Po operacijos nustačius daugines tarpuplaučio limfmazgių metastazes, po adjuvantinės chemoterapijos reikia taikyti spindulinę terapiją į tarpuplaučio sritį.

Pagrindiniai žodžiai: plaučių nesmulkialąstelinis IIIA stadijos vėžys, neoadjuvantinė ir adjuvantinė terapija

Results of combined treatment of non-small lung cancer in stage IIIA of disease

Algirdas Jackevičius, Saulius Cicėnas, Vladislavas Vencevičius, Arnoldas Krasauskas, Teresė Pipirienė - Želvienė, Romualdas Mickevičius
Vilnius University, Institute of Oncology,
Santariškių str. 1, LT-08660 Vilnius, Lithuania
E-mail: algirdasj@is.lt

Objective

Analysis of the follow-up results in patients with non-small lung cancer in stage IIIA of the disease, who received a combined treatment (surgery + chemotherapy, radiotherapy).

Patients and methods

At Thoracic Surgery Department of the Institute of Oncology of Vilnius University, from 1994 to 2005, 1251 patients (pts) with non-small lung cancer were operated on. 838 pts had squamous cell carcinoma, 394 adenocarcinoma,15 large cell carcinoma, 3 clarocellular carcinoma. In stage IIIA of the disease, 410 pts had squamous cell carcinoma, 140 adenocarcinoma, 6 large cell carcinoma. This is a randomized study of combined treatment (surgery + chemotherapy, radiotherapy) of 77 pts with non-small cell carcinoma. 85 pts were in control groups. These pts before and after surgery did not receive any adjuvant therapy. Four groups of pts were investigated: 30 pts of group I received adjuvant chemotherapy, 9 pts of group II received preoperative radiotherapy, 25 pts of group III received neoadjuvant chemotherapy, 13 pts of group IV before surgery were treated with chemotherapy and after operation received chemotherapy and radiotherapy.

Results

The mean survival of pts in the four groups was better than in the control groups. The follow-up results of treatment of pts who received neoadjuvant and adjuvant therapy were satisfactory. The results of treatment of pts who received preoperative radiotherapy were moderate. Pts of group II lived less than pts who were treated with neoadjuvant and adjuvant chemotherapy.

Conclusions

Adjuvant therapy of non-small cell carcinoma in stage IIIA of the disease improved the follow-up results of treatment. Neoadjuvant and adjuvant chemotherapy can be recommended as an adjuvant therapy in cases of non-small cell carcinoma in stage IIIA of the disease. In the cases multiplex metastases of mediastinum lymhnodes radiotherapy can be recommended after adjuvant chemotherapy.

Keywords: non-small cell lung carcinoma in stage IIIA, neadjuvant ir adjuvant therapy

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>