Chirurginis pleuros piktybinės mezoteliomos gydymas
-
Saulius Cicėnas
Pranas Naujokaitis
Dainius Piščikas
Arnoldas Krasauskas
Renatas Aškinis
Published 2007-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2007.3.2187
PDF

How to Cite

1.
Cicėnas S, Naujokaitis P, Piščikas D, Krasauskas A, Aškinis R. Chirurginis pleuros piktybinės mezoteliomos gydymas. LS [Internet]. 2007Jan.1 [cited 2022Jul.1];5(3):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2187

Abstract

Saulius Cicėnas, Pranas Naujokaitis, Dainius Piščikas, Arnoldas Krasauskas, Renatas Aškinis
Vilniaus universiteto Onkologijos instituto Krūtinės chirurgijos ir onkologijos skyrius,
Santariškių g. 1, LT-08660 Vilnius
El paštas: cicenas@loc.lt

Tikslas

Išanalizuoti ir įvertinti piktybinės pleuros mezoteliomos diagnostikos ir chirurginio gydymo metodus, pateikti operuotų ligonių gydymo rezultatus.

Ligoniai ir metodai

Vilniaus universiteto Onkologijos instituto Krūtinės chirurgijos ir onkologijos skyriuje 1992–2005 m. buvo gydomi 138 ligoniai, kuriems morfologiškai patvirtinta piktybinės pleuros mezoteliomos (PPM) diagnozė: 113 (81,9%) ligonių buvo operuoti, 25 (18,1%) ligoniams atliktas konservatyvusis gydymas (radioterapija ir chemoterapija). Prieš operaciją buvo taikomi neinvaziniai PPM tyrimo metodai: rentgeninis tyrimas – 138 (100%) ligoniams, krūtinės ląstos KT – 62 (44,9%), krūtinės rentgeninis tyrimas ir KT – 56 (40,5%), krūtinės ląstos KT ir BMR – 10 (7,2%) ir krūtinės ultragarsinis – 10 (7,2%) bei invaziniai tyrimo metodai: vaizdo torakoskopija – 45 (32,6%), pleuros biopsija – 82 (59,4%), diagnostinė minitorakotomija – 11 (7,9%) ligonių. Nustatyta ligos stadija: I stadija – 17 (12,3%), II stadija – 35 (25,3%), III – 60 (43,4%), IV stadija – 26 (18,8%) ligoniams. Po operacijos 53 (46,9%) ligoniams buvo taikomas papildomas konservatyvusis (chemoterapinis/radioterapinis) gydymas.

Rezultatai

Atliktos operacijos: pleuropulmonektomija – 68 (60,1%) ligoniams, išplėstinė pleuropulmonektomija su perikardo ir diafragmos rezekcija – 12 (10,6%), parietalinė pleurektomija – 12 (10,6%), dalinė pleurektomija su perikardo rezekcija – 11 (9,7%), naviko masės sumažinimas (dalinė rezekcija) – 10 (8,8%). Morfologiškai patvirtinta piktybinės pleuros mezoteliomos diagnozė: epitelinė – 48 (35,7%), sarkomatozinė – 53 (38,4%) ir dvifazė – 37 (26,8%). Po operacijos buvo komplikacijų: broncho fistulė – 6 (5,3%) ligoniams, chilotoraksas – 7 (6,1%), simpatinių ganglijų pažeidimas – 2 (1,7%), hemotoraksas – 11 (9,7%). Po operacijos mirė 4 (3,5%) ligoniai. Apie gydymo rezultatus spręsta iš ligos atkryčio ir gyvenimo trukmės. Vidutinė 3 metų gyvenimo trukmė po chirurginio gydymo buvo 12,0 ± 2 mėn., po konservatyvaus gydymo – 6,0 ± 2 mėn. Liga atsinaujino per 3 metus nuo 9,7% iki 17,6% chirurginės grupės ligonių, o konservatyvaus gydymo grupėje 3 metų neišgyveno nė vienas ligonis.

Išvados

Chirurginis pleuros mezoteliomos gydymas yra pakankamai veiksmingas. Nepaisant rezekcijų neradikalumo pooperacinė radioterapija ir chemoterapija pailgina ligonių gyvenimo trukmę bei atitolina ligos atsinaujinimą. Bendras pooperacinių komplikacijų skaičius nustatytas 26 (23%) ligoniams, po operacijos mirė 4 (3,5%) ligoniai. Vidutinė 3 metų gyvenimo trukmė chirurginio sudėtinio gydymo grupės ligonių buvo 12,0 ± 2 mėn., tik konservatyvaus gydymo grupės – 6,0 ± 2 mėn., o liga atsinaujino atitinkamai 19,7% ir 93% ligonių.

Pagrindiniai žodžiai: piktybinė pleuros mezotelioma, diagnostika, chirurginis ir sudėtinis gydymas

Surgery for malignant pleural mesothelioma

Saulius Cicėnas, Pranas Naujokaitis, Dainius Piščikas, Arnoldas Krasauskas, Renatas Aškinis
Vilnius University, Institute of Oncology, Department of Thoracic Surgery and Oncology,
Santariškių str. 1, LT-08660 Vilnius, Lithuania
E-mail: cicenas@loc.lt

Objective

To evaluate the efficacy of diagnostic measures and surgery for malignant pleural mesothelioma (MPM) and to analyse the results of treatment.

Patients and methods

In 1992–2005, 138 patients (pts) underwent treatment for morphologically proved malignant pleural mesothelioma at Department of Thoracic Surgery and Oncology, Institute of Oncology, Vilnius University. 113 pts (81.9%) were operated on, 25 pts (18.1%) underwent conservative treatment (radiation / chemotherapy). Before operation, noninvasive diagnostic procedures were used: X-ray films 138 pts (100%), X-ray films and chest CT 56 pts (40.5%), chest CT 62 pts (44.9%), chest CT/MRI 10 pts (7.2%) and chest ultrasound 10 pts (7.2%). Invasive diagnostic procedures: VATS – 45 pts (32.6%), pleural biopsy 82 pts (59.4%), diagnostic (mini)thoracotomy 11 pts (7.9%). Stage of the disease: I – 17 pts (12.3%), II – 35 pts (25.3%), III – 60 pts (43.4%) and IV – 26 pts (18.8%). 53 pts after surgery were treated using radiation / chemotherapy.

Results

Operation for MPM: pleuropulmonectomy – 68 pts (60.1%), extented pleuropulmonectomy with pericardium and diafragm resection – 12 (10.6%), parietal pleurectomy – 12 (10.6%), partial pleurectomy with pericardial resection – 11 pts (9.7%), debulking – 10 pts (8.8%). Morphology found: epitheliod – 48 pts (35.7%), sarcomatosus – 53 pts (38.4%) and biphasic – 37 pts (26.8%). Postoperative complications: bronchial fistulas – 6 pts (5.3%), chylothorax – 7 pts (6.1%), hemothorax – 11 pts (9.7%) and simpatic ganglion injury – 2 pts (1.7%). Four pts (3.5%) died after surgery. Three-year median survival after surgery was 12.0 ± 2 mo, and after conservative treatment 6.0 ± 2 mo. Reccurence of the disease in the surgical group ranged within 9.7–17.6%; in the conservative group not a one patient survived three years.

Conclusions

Surgery for MPM is a confident, radical and sufficient method of treatment. Nonradical resections and postoperative chemoradiation prolong disease-free and overall survival. Postoperative complications was in 26 pts (23%), 4 pts (3.5%) died. Three-year median survival after surgery was 12.0 ± 2 mo and after conservative treatment 6.0 ± 2 mo. Reccurence of the disease in the surgical group ranged within 9.7–17.6% and in the concervative group reached 93%.

Keywords: malignant pleural mesothelioma, diagnosis, surgical and combined treatment

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>