Choledochoduodeninė fistulė: literatūros apžvalga ir klinikinio atvejo aprašymas
Reviews
Giedrė Krištopaitytė
Edita Kazėnaitė
Vitalijus Sokolovas
Published 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2013.2846
PDF

How to Cite

1.
Krištopaitytė G, Kazėnaitė E, Sokolovas V. Choledochoduodeninė fistulė: literatūros apžvalga ir klinikinio atvejo aprašymas. LS [Internet]. 2013Jan.1 [cited 2022Dec.5];12(4):189-1950. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2846

Abstract

Choledochoduodeninė fistulė (CDF) yra retas, dažniausiai atsitiktinis virškinimo trakto vaizdinių tyrimų ar intraoperacinis radinys, sudarantis apie 1–2 % visų bilioenterinių fistulių. Dažniausi etiologiniai veiksniai – opaligė (proksimalinės CDF) ir cholelitiazė
(distalinės CDF). Simptominių fistulių gydymui taikomos endoskopinės procedūros – ERCP su PST ir stentavimu arba operuojama. Šiame straipsnyje pateikiama trumpa literatūros apie CDF etiologiją ir gydymo metodus apžvalga ir aprašomas
klinikinis atvejis, kai ligonė tirta ir gydyta nuo simptominės distalinės II tipo (pagal Ikedos klasifikaciją) fistulės, kuri galėjo susidaryti cholelitiazės fone.
Reikšminiai žodžiai: choledochoduodeninė fistulė (CDF), cholelitiazė, endoskopinė retrogradinė cholangiopankreatikografija (ERCP).

Choledochoduodenal fistula: literature review and case report presentation

Choledochoduodenal fistula (CDF) is a rare nosological entity, commonly encountered as an accidental finding while exploring the upper gastrointestinal tract or during abdominal surgery. They account for 1–2% of all bilioenteric fistulas, the most
common etiological causes being peptic ulcer disease (proximal ones) or cholelithiasis (distal ones). For treating symptomatic cases, endoscopic procedures such as endoscopic retrogradic cholangiopancreaticography with papillosphincterotomy and
stentation are applied, or the patient undergoes abdominal surgery. This article provides a short review based on this pathology, its etiological causes and treatment options. A clinical case of symptomatic distal choledochoduodenal fistula of type II
(Ikeda) due to cholelithiasis is described.
Keywords: choledochoduodenal fistula (CDF), cholelithiasis, endoscopic retrogradic cholangiopancreaticography (ERCP).

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)